Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. vasario 17 d.

2012 m. vasario 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. vasario 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 277,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. vasario 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,1 mlrd. JAV dolerių 3,7 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.2 straipsnis turto dalyje) nesikeitė ir buvo 341,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 869,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,3 mlrd. eurų – iki 100,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 63,2 mlrd. eurų – iki 121,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. vasario 15 d., baigėsi 109,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 142,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 219 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 219,5 mlrd. eurų. Taip pat trečiadienį, 2012 m. vasario 15 d. baigėsi 38,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 14,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,4 mlrd. eurų (palyginti su 1,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 454,4 mlrd. eurų (palyginti su 507,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 283 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, įvykdžius pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą bei pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. vasario 17 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 219,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 57,2 mlrd. eurų ir 6,5 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 49,3 mlrd. eurų – iki 132,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 445 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 805 696
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 517 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 288 701
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 99 629 −1 000
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 512 −424
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 512 −424
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 796 332 9 077
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 142 751 33 289
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 652 097 −24 409
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 436 222
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 48 −26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 69 197 −1 141
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 624 679 379
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 283 029 343
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 341 649 36
8 Valdžios skola eurais 31 176 0
9 Kitas turtas 349 488 −110
Visas turtas 2 663 261 7 476
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 869 355 −619
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 807 200 −4 862
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 132 473 49 264
2.2 Indėlių galimybė 454 356 −53 520
2.3 Terminuotieji indėliai 219 500 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 871 −1 106
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 931 −284
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 110 572 16 317
5.1 Valdžiai 100 466 16 345
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 106 −28
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 118 157 −624
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 701 −313
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 401 82
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 401 82
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 316 −2 002
11 Perkainojimo sąskaitos 394 029 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 657 −220
Visi įsipareigojimai 2 663 261 7 476
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai