Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. február 17.

2012. február 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. január 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladásának tudható be.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 277,4 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. február 16. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,1 milliárd USD 3,7 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) gyakorlatilag nem változott, 341,6 milliárd euro maradt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval 869,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,3 milliárd euróval 100,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 63,2 milliárd euróval 121,6 milliárd euróra emelkedett. 2012. február 15-én, szerdán lejárt egy 109,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 142,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 219 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 219,5 milliárd euro értékben. 2012. február 15-én, szerdán emellett lejárt egy 38,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 14,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 454,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 507,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 283 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt vásárlás és az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány nettó eredménye. Így a 2012. február 17-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 219,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 57,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 6,5 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 49,3 milliárd euróval 132,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 445 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 805 696
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 517 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 288 701
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 99 629 −1 000
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 512 −424
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 512 −424
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 796 332 9 077
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 142 751 33 289
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 652 097 −24 409
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 436 222
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 48 −26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 69 197 −1 141
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 624 679 379
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 283 029 343
7.2 Egyéb értékpapírok 341 649 36
8 Euróban denominált államadósság 31 176 0
9 Egyéb eszközök 349 488 −110
Eszközök összesen 2 663 261 7 476
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 869 355 −619
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 807 200 −4 862
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 132 473 49 264
2.2 Betéti rendelkezésre állás 454 356 −53 520
2.3 Lekötött betétek 219 500 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 871 −1 106
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 931 −284
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 110 572 16 317
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 100 466 16 345
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 106 −28
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 118 157 −624
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 701 −313
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 401 82
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 401 82
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 316 −2 002
11 Átértékelési számlák 394 029 0
12 Saját tőke 81 657 −220
Források összesen 2 663 261 7 476
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok