Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.2.2012

21.2.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.2.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä supistui 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 277,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.2.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 4,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7,2) määrä oli 341,6 miljardia euroa eli pysyi käytännössä ennallaan. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 869,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,3 miljardilla eurolla 100,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 63,2 miljardilla eurolla 121,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.2.2012 erääntyi 109,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 142,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 219 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 219,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Keskiviikkona 15.2.2012 erääntyi myös 38,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 14,3 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 454,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 507,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 283 miljardiin euroon uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 17.2.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 219,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 57,2 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 6,5 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 49,3 miljardilla eurolla 132,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 445 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 805 696
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 517 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 288 701
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 99 629 −1 000
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 512 −424
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 512 −424
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 796 332 9 077
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 142 751 33 289
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 652 097 −24 409
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 436 222
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 48 −26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 69 197 −1 141
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 624 679 379
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 283 029 343
7.2 Muut arvopaperit 341 649 36
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 176 0
9 Muut saamiset 349 488 −110
Vastaavaa yhteensä 2 663 261 7 476
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 869 355 −619
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 807 200 −4 862
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 132 473 49 264
2.2 Talletusmahdollisuus 454 356 −53 520
2.3 Määräaikaistalletukset 219 500 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 871 −1 106
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 931 −284
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 110 572 16 317
5.1 Julkisyhteisöt 100 466 16 345
5.2 Muut 10 106 −28
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 118 157 −624
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 701 −313
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 401 82
8.1 Talletukset ja muut velat 7 401 82
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 212 316 −2 002
11 Arvonmuutostilit 394 029 0
12 Pääoma ja rahastot 81 657 −220
Vastattavaa yhteensä 2 663 261 7 476
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle