Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Market practices in The Netherlands

The Netherlands
Name of National Central Bank De Nederlandsche Bank – Central Bank of the Netherlands
Collateral management helpdesk collateral_management@dnb.nl
Phone number of the CCBM unit + 31 20 524 2475
Fax number of the CCBM unit + 31 20 524 3900
email collateral_management@dnb.nl
Foreign counterparties’ contact for credit claim related issues collateral_management@dnb.nl
Publications describing local legal and operational procedures www.dnb.nl
 • General Terms and Conditions
 • Monetary Policy Transactions Manual
Legal and procedural aspects
Procedural aspects governing a repurchase agreement with the NCB and legal documentation used (if applicable) As HCB:
 • General Terms and Conditions ( at www.dnb.nl)
 • Monetary Policy Transactions Manual ( at www.dnb.nl)
 • Master Repurchase Agreement (for use in monetary policy operations in Stage Three of EMU)
This procedural and legal documentation is only exchanged when the account is set up. No further documentation is required for each specific repurchase transaction.
As CCB: n.a.
Procedural aspects governing a pledge towards the NCB and legal documentation used (if applicable) As HCB:
 • General Terms and Conditions ( at www.dnb.nl)
 • Monetary Policy Transactions Manual ( at www.dnb.nl)
 • Credit Agreement
This procedural and legal documentation is only exchanged when the account is set up. No further documentation is required for each specific pledge transaction.
As CCB: n.a.
Specific procedures governing non-marketable assets As HCB:
 • General Terms and Conditions (at www.dnb.nl)
 • Monetary Policy Transactions Manual (at www.dnb.nl)
 • Additional Terms and Conditions Cross-border (at www.dnb.nl)
 • Monetary Policy Transactions Manual (at www.dnb.nl)
As CCB:
Technical Aspects Euroclear Nederlande De Nederlandsche Bank
Type of eligible assets held All marketable assets Credit claims
Opening hours 7.00 a.m.–5.00 p.m. (free-of-payment settlement) 9.00 a.m. –5.00 p.m.
Number of settlement cycles per day Real-time Manual procedure
BIC of SSS(s) NECINL2A FLORNL2A
Account of NCB in the SSS 000000020100 (from 19.01.2009) n.a.
HCB's sub accounts in the SSS (where applicable) n.a. n.a.
Matching requirements Yes -
Matching/Settlement details See below -
Special Operating Procedures Account reference of respective National Central Bank in the books of De Nederlandsche Bank. (required for beneficiary matching in Euroclear Nederland in case of mobilisation transactions)
 • BE: 9200
 • AT: 9201
 • DE: 9202
 • DK: 9203
 • ES: 9204
 • FI: 9206
 • FR: 9207
 • GB: 9208
 • GR: 9209
 • IE: 9210
 • IT: 9211
 • LU: 9212
 • PT: 9214
 • SE: 9215
 • SI: 9220
 • MT: 9221
 • CY: 9222
 • SK: 9223
 • EE: 9224
 
Homepage of SSS www.euroclear.com www.dnb.nl