Menu

Viceprezident Európskej centrálnej banky

Luis de Guindos, viceprezident Európskej centrálnej banky

Luis de Guindos

Dátum narodenia: 16. januára 1960

Miesto narodenia: Madrid, Španielsko

Vzdelanie

1977 – 1982
bakalársky titul v odbore ekonómie na univerzite CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros), Španielsko, prospel s vyznamenaním
1984
titul Técnico Comercial y Economista del Estado (štátna skúška odborníka v oblasti obchodu a ekonómie, stupeň „A“, prvý v poradí úspešnosti)

Pracovné skúsenosti

2018
viceprezident Európskej centrálnej banky
2016 – 2018
minister hospodárstva, priemyslu a konkurencieschopnosti
2011 – 2016
minister hospodárstva a konkurencieschopnosti
2010 – 2011
riaditeľ IE Business School a centra PwC pre finančný sektor
2008 – 2009
vedúci odboru finančných služieb, PricewaterhouseCoopers
2006 – 2008
výkonný riaditeľ pre Pyrenejský polostrov v spoločnosti Lehman Brothers a výkonný riaditeľ v spoločnosti Nomura Securities
2002 – 2004
štátny tajomník pre hospodárske záležitosti a člen Hospodárskeho a finančného výboru EÚ
2000 – 2002
generálny tajomník pre politiku v oblasti hospodárstva a hospodárskej súťaže
1996 – 2000
generálny riaditeľ pre politiku v oblasti hospodárstva a hospodárskej súťaže
1996 – 2000
podpredseda Výboru EÚ pre hospodársku politiku
1988 – 1996
výkonný riaditeľ, AB Asesores