Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

DelC 6.3 Delors Committee documents

06/12/1988
Note Complementaire sur la Proposition Tendant a Creer un Fonds de Reserve Europeen

Archival reference: DelC 6.3

06/12/1988
Complementary Notes on the Proposal for the Creation of a European Reserve Fund

Archival reference: DelC 6.3

01/12/1988 -20/06/1989
First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank. The Creation of a European Reserve Fund, with notes

Archival reference: DelC 6.3

01/12/1988 -16/06/1989
First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank. The Creation of a European Reserve Fund, with notes

Archival reference: DelC 6.3

01/12/1988 -08/06/1989
Telefax from J. Redouin to G. Baer, with a draft of the paper First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank. The Creation of a European Reserve Fund in English and French

Archival reference: DelC 6.3

01/12/1988
Premieres Etapes Vers la Creation d'une Banque de Reserve Europeenne. La Creation d'un Fonds de Reserve Europeen

Archival reference: DelC 6.3

02/11/1988
Letter from J. Redouin to G. Baer announcing that he has sent copies of the two versions of the paper

Archival reference: DelC 6.3

02/11/1988
Letter to G. Baer announcing the sending of copies of two versions of the paper (Redacted)

Archival reference: DelC 6.3

28/10/1988
Premieres Etapes vers la Creation d'une Banque de Reserve Europeenne

Archival reference: DelC 6.3

28/10/1988
First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank

Archival reference: DelC 6.3

28/10/1988 -02/11/1988
Telefax sent to G. Baer with a note on the First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank

Archival reference: DelC 6.3

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα