Menu

Što je inflacija?

Opće povećanje cijena

U tržišnom gospodarstvu cijene proizvoda i usluga mogu se uvijek promijeniti. Neke cijene rastu, druge padaju. O inflaciji govorimo kada dođe do općeg povećanja cijena robe i usluga, a ne povećanja cijena pojedinih artikala. Posljedično za jedan euro možemo kupiti manje ili, na drugi način iskazano, jedan euro vrijedi manje nego prije.

Slika koja prikazuje financijsku neman.

Jeste li vidjeli inflacijsku neman?

Pogledajte crtani film o stabilnosti cijena!

Neke promjene cijena važnije su od drugih

Pri izračunu prosječnog povećanja cijena cijenama proizvoda na koje više trošimo, kao što je električna energija, dodjeljuje se veći ponder nego cijenama proizvoda na koje manje trošimo, kao što su primjerice šećer ili poštanske marke.

Različiti ljudi kupuju različite stvari

Svako kućanstvo ima različite potrošačke navike: njihovi članovi posjeduju automobil i jedu meso, drugi, pak, putuju isključivo javnim prijevozom ili su vegetarijanci. Prosječne potrošačke navike kućanstava zajedno određuju ponder koji se dodjeljuje različitim proizvodima i uslugama pri mjerenju inflacije.

Pri mjerenju inflacije uzima se u obzir sva roba i usluge koje troše kućanstva, uključujući:

 • svakodnevna dobra (primjerice hrana, dnevne novine i benzin)
 • trajna dobra (primjerice odjeća, osobna računala ili perilice rublja)
 • usluge (primjerice usluge frizera, osiguranja ili najma stambenog prostora).

Usporedi cijene potrošačke košarice iz godine u godinu

Sva roba i usluge koje iskoriste kućanstva tijekom godine prikazani su u košarici proizvoda. Svaki proizvod u toj košarici ima cijenu koja se može s vremenom promijeniti. Godišnja stopa inflacije cijena je ukupne košarice u danom mjesecu uspoređena s njezinom cijenom isti mjesec prethodne godine.

Primjer izračuna inflacije*
Količine kupljene tijekom bazne godine Cijena
(bazna godina)
Cijena
(1 godinu kasnije)
Cijena
(2 godine kasnije)
po jedinici ukupno po jedinici ukupno po jedinici ukupno
150 štruca kruha 1,50 € 225 € 1,30 € 195 € 1,60 € 240 €
100 šalica kave 2,40 € 240 € 2,40 € 240 € 2,15 € 215 €
12 usluga šišanja 20,00 € 240 € 22,00 € 264 € 23,00 € 276 €
1 zimska jakna 145,00 € 145 € 176,00 € 176 € 160,00 € 160 €
Ukupan trošak košarice 850 € 875 € 891 €
Indeks cijena 100,0 102,9 104,8
Stopa inflacije 2,9% 1,8%

* Eurostat svaki mjesec izračunava inflaciju potrošačkih cijena u europodručju. Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) obuhvaća, prosječno, oko 700 vrsta robe i usluga. On odražava prosječnu potrošnju kućanstava u europodručju za košaricu proizvoda. Cjelokupna paleta proizvoda koju obuhvaća HICP i trenutačne stope inflacije.

 1. Popis svih proizvoda u vašoj košarici i količina koje ste potrošili u danoj godini (to će biti vaša "bazna godina'').U našem primjeru uzeli smo samo kruh, kavu, šišanje i zimsku jaknu.
 2. Izračunajte ukupni trošak za svaki od proizvoda tako da pomnožite kupljenu količinu s njihovom cijenom:150 štruca kruha x 1,50 € = 225 € 100 šalica kave x 2,40 € = 240 € itd.
 3. Zbrojite ukupne iznose za sve proizvode kako biste došli do ukupnog troška potrošnje. U našoj baznoj godini to je iznos od 850 €.4. Ponovite korak 2 i 3 za sljedeće godine.
 4. Ponovite korak 2 i 3 za sljedeće godine.Proučavanjem primjera vidjet ćete da su se neke cijene promijenile nakon prve godine. Ukupan trošak potrošnje porastao je na 875 €. Nakon druge godine taj je iznos porastao na 891 €.
 5. Podijelite ukupan trošak košarice svake naknadne godine s troškom košarice u vašoj baznoj godini, a rezultat pomnožite sa 100.Nakon jedne godine: 875 €/850 € x 100 = 102,9.
 6. Godišnja stopa inflacije postotna je promjena od jedne godine do druge.U primjeru nakon jedne godine stopa inflacije iznosi 2,9%, što je izračunato kao indeks cijena za tu godinu umanjen za indeks cijena za prethodnu godinu (102,9 – 100), podijeljen s indeksom cijena za prethodnu godinu (100) pomnoženo sa 100. Sljedeće godine ona iznosi (104,8 – 102,9)/102,9 x 100 = 1,8%.

Inflacija u europodručju

Harmonizirani indeks

U europodručju inflacija potrošačkih cijena mjeri se harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena za koji se rabi kratica HICP. Pojam harmoniziran označuje činjenicu da sve države u Europskoj uniji primjenjuju istu metodologiju. Time se osigurava da podaci za jednu državu budu usporedivi s podacima za drugu.

  Inflacija, stabilnost cijena i ESB

  Glavna je zadaća ESB-a održavanje stabilnosti cijena, što se definira kao godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom HICP, koja je srednjoročno ispod, ali približno 2%. Zašto je održavanje stabilnosti cijena tako važno?

  Usporedivost među državama

  Prije nego što je euro postao naša zajednička valuta, svaka je država mjerila inflaciju prema svojoj nacionalnoj metodologiji i postupcima. Uvođenje eura dovelo je do potrebe za mjerenjem inflacije u cijelom europodručju bez nedostataka i preklapanja te na način koji omogućuje međusobnu usporedivost podataka. HICP-om i povezanim skupom pravno obvezujućih standarda to je postignuto.

   Ponderi proizvoda u indeksu HICP

   Utjecaj jedne cjenovne promjene na indeks HICP ovisi o tome koliko kućanstva prosječno troše na taj proizvod.
   Primjer kave: kava (zajedno s čajem i kakaom) ima ponder od 0,4%, što znači da promjene u njezinoj cijeni neće imati znatan utjecaj na ukupan indeks HICP.
   Primjer goriva: benzin (zajedno s ostalim gorivima i mazivima) ima ponder od 4,6%, što znači da će ista postotna promjena cijene kao kod kave imati deset puta veći utjecaj na indeks HICP.

   Ponderi glavnih grupa proizvoda u indeksu HICP

   Kako se izračunava HICP?

   1. Prikupljanje cijena – Svaki mjesec osobe koje prate kretanje cijena prikupljaju 1,8 milijuna cijena iz više od 200.000 trgovina, u gotovo 1600 gradova diljem europodručja. Cijene se prikupljaju u svakoj državi za prosječno oko 700 vrsta reprezentativne robe i usluga. Točan broj uzorkovanih artikala razlikuje se od države do države. Za svaki proizvod prikupljaju se cijene iz različitih trgovina i različitih regija. Primjer: Povezano s cijenama knjiga uzimaju se u obzir različite kategorije knjiga (fikcija, nefikcija, priručnici itd.) koje se prodaju u knjižarama, supermarketima i na internetu. Vidi više
   2. Dodjeljivanje pondera grupama proizvoda – Grupama proizvoda dodjeljuju se ponderi prema važnosti za proračun prosječnoga kućanstva. Kako bi se osiguralo da indeks bude reprezentativan te da odražava promjene u potrošačkim navikama, ponderi se redovito prilagođavaju. Izračunava ih se na osnovi rezultata anketa u kojima se kućanstva pitaju da navedu na što troše svoj novac. Ponderi su nacionalni prosjeci koji odražavaju izdatke svih vrsta potrošača (bogatih i siromašnih, mladih i starih itd.). Vidi više
   3. Dodjeljivanje pondera državama – Državama se dodjeljuju ponderi u skladu s njihovim udjelom u ukupnim izdacima za potrošnju u europodručju. Vidi više

   Tko izračunava HICP?

   U državama: Svaka država europodručja ima nacionalni statistički ured koji izračunava HICP za svoju državu.

   U europodručju: Svi nacionalni statistički uredi šalju podatke Eurostatu, Statističkom uredu Europskih zajednica. Eurostat zatim izračunava HICP za europodručje u cjelini te osigurava kvalitetu nacionalnih podataka nadzorom usklađenosti s pravno obvezujućim standardima. Vidi više o indeksu HICP na internetskoj stranici Eurostata.

   Podaci o inflaciji

   Inflacija potrošačkih cijena u europodručju od 1961.

   Tijekom 1970-ih i 1980-ih inflacija je bila visoka u mnogim europskim državama. Međutim, od sredine 1990-ih stope inflacije znatno su niže zahvaljujući pripremi država za uvođenje eura i monetarnoj politici ESB-a.

   Prikaz inflacije potrošačkih cijena od 1961.

   Što utječe na trenutačnu stopu inflacije?

   Nije uvijek slučaj da artikli čije se cijene najviše mijenjaju imaju najveći utjecaj na kretanje indeksa. Stopa inflacije također ovisi o udjelu svakog proizvoda u prosječnim izdacima kućanstava za potrošnju, drugim riječima njegovom ponderu.

   Prikaz promjena cijena zajedno s ponderom pojedinačnih grupa proizvoda u indeksu HICP.

   Pregledajte najnovije podatke pomoću interaktivnih grafova o inflaciji!

   Provjerite najnovije podatke i povijesne podatke do 1996. Pregledajte podatke za pojedine države i pojedine skupine proizvoda. Kad odaberete razdoblje na vremenskoj ljestvici, razvoj inflacije u odabranom razdoblju prikazat će se animiranim prikazom od mjeseca do mjeseca.

   Minijatura za prikaz flash animacije

   Tablice s podacima po državama i grupama proizvoda

   Slika koja prikazuje minijature HTML tablica

   Percipirana inflacija

   Potrošačke ankete često pokazuju kako se potrošačima inflacija čini višom nego što prikazuju stvarni indeksi cijena. Što utječe na percepciju inflacije u potrošača? Brojnim znanstvenim studijama utvrđeno je sljedeće:

   Slika koja prikazuje peciva

   • Porast cijena privlači više pozornosti nego stabilne ili padajuće cijene. Duže se prisjećamo povećanja cijena. Obično stabilne ili padajuće cijene slabije zamjećujemo, iako se i njih uzima u obzir pri izračunu prosječne stope inflacije.
   • Više primjećujemo redovite gotovinske troškove. Posljednjih godina cijene neke robe i usluga koje često kupujemo natprosječno su porasle. Primjer su za to cijene benzina, kruha i autobusnih karata. Često pridajemo preveliku pozornost promjenama cijena tih artikala kada razmišljamo o inflaciji, zbog čega možda naposljetku precjenjujemo stvarnu stopu inflacije.
   • Manje primjećujemo neredovite kupnje i izravna terećenja računa. Znatan iznos u svom proračunu kućanstva troše na robu i usluge koje se ne kupuju redovito. Primjer toga su automobili i putovanja. Tu su također artikli koje plaćamo automatskim bankovnim prijenosom (izravnim terećenjem ili trajnim nalozima), kao što su najam stana ili telefonski račun. Čini se da takve troškove i promjene njihovih cijena manje primjećujemo kada razmišljamo o inflaciji.

    Inflacija je prosjek široke palete promjene cijena

    • Osobna inflacija. Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) zasniva se na prosječnoj košarici robe i usluga. Prosječna košarica reprezentativna je za sva kućanstva. Međutim, kućanstva koja su pogođena nadprosječnom inflacijom mogu toga biti svjesnija od onih koja uživaju u ispodprosječnoj inflaciji.

     Primjer: Ako cijene benzina porastu mnogo više od druge robe i usluga, osobama koje se često koriste automobilom može se činiti da stopa inflacije premašuje HICP jer je njihova osobna potrošnja za benzin viša od prosječne. Obrnuto, oni koji se rijetko ili uopće ne koriste automobilom osjetit će nižu osobnu stopu inflacije.

    • Stope inflacije su godišnje, ali je naše sjećanje trajnije. Indeks HICP obično se objavljuje kao godišnja stopa rasta. To znači da se opća razina cijena tijekom određenog razdoblja, recimo u siječnju 2009., uspoređuje s istim razdobljem godinu dana prije, u siječnju 2008. Pri stvaranju percepcije ljudi se obično prisjete cijena otprije nekoliko godina. Pri stvaranju percepcije ljudi se obično prisjete cijena otprije nekoliko godina. Primjerice, ako je godišnja stopa promjene HICP-a 2%, nakon 10 godina opća razina cijene povećat će se za više od 20%.

     Slika koja prikazuje stari Fiat 500. Slika koja prikazuje novi Fiat 500.

     • Promjene cijena i promjene kvalitete. Često se događa da promjene u iskazanoj cijeni proizvoda smatramo inflacijom. Međutim, i kvaliteta proizvoda mijenja se s vremenom. U indeksu HICP to se uzima u obzir tako da se oduzimaju promjene koje su posljedica promjene u kvaliteti.

      Primjer: Cijene novih modela automobila možda su porasle, ali novi modeli često, kao osnovnu opremu, uključuju ono što se prije prodavalo kao dodatna oprema (npr. satelitski sustavi navigacije, rashladni uređaji ili zračni jastuci). U takvim slučajevima porast cijene djelomično je posljedica i poboljšanja kvalitete, a ne samo inflacije. Da su cijene automobila prosječno porasle, recimo, 5%, a da je poboljšanje kvalitete u tom sudjelovalo s 1%, tada bi HICP odražavao da je cijena tog proizvoda porasla za 4%.