European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zvýšili sme úrokové sadzby. Čo to pre vás znamená?

21. júla 2022 (aktualizované 23. septembra 2022)

Zvyšovanie úrokových sadzieb nám pomáha znižovať infláciu späť na cieľovú hladinu

V júli 2022 naša Rada guvernérov prvýkrát za posledných 11 rokov zvýšila úrokové sadzby. Nasledujúce zvýšenie sadzbieb v septembri bolo najväčším v histórii ECB. A v najbližších mesiacoch je pravdepodobné ďalšie zvyšovanie.

Prečo sme zvýšili úrokové sadzby?

Sme centrálnou bankou zodpovednou za euro a našou úlohou je udržiavať stabilné ceny. Keď v našej ekonomike ceny rastú príliš rýchlo, t. j. keď je inflácia príliš vysoká, zvyšovanie úrokových sadzieb nám pomáha znižovať infláciu späť na cieľovú hladinu 2 % v strednodobom horizonte.

Inflácia pre ľudí predstavuje záťaž. Mnohí z nich majú obavy, že je tu už natrvalo. Tieto tzv. inflačné očakávania priebežne monitorujeme. Práve preto sme zvýšili úrokové sadzby: dávame tým najavo, že nedovolíme, aby inflácia zostala nad úrovňou 2 %. Pomôže to udržať inflačné očakávania pod kontrolou.

Čo sú to úrokové sadzby?

Úrokové sadzby sú cenou za požičanie peňazí (niekedy sa im hovorí aj „cena peňazí“). Ak si chcete od banky požičať peniaze, musíte sa najskôr dohodnúť na určitej sadzbe, spravidla ročnej. Povedzme napríklad, že si požičiate 10 000 € pri ročnej sadzbe 3 %. Znamená to, že okrem splatenia pôžičky budete musieť banke zaplatiť aj ďalších 300 € ročne. Úroková sadzba je teda v podstate poplatok, ktorý si banka účtuje za požičiavanie peňazí.

Platí to aj naopak. Úrok sú peniaze, ktoré vám banka platí za vaše úspory, t. j. keď si banka „požičiava“ peniaze od vás. Ak si napríklad na svoj sporiaci účet vložíte 1 000 € pri ročnej sadzbe 2 %, na konci roka dostanete úrok vo výške 20 €.

Čo spôsobuje zmeny úrokových sadzieb?

Úrokové sadzby, ktoré banky ponúkajú súkromným osobám a podnikom, sa zvyčajne menia v súlade so sadzbami, ktoré stanovuje ECB. Ovplyvňujú ich však aj ďalšie faktory. V rámci voľného trhového hospodárstva ako je eurozóna úrokové sadzby závisia aj od úverového dopytu a ponuky. Inými slovami, od toho, koľko podniky a ľudia chcú míňať a investovať a aký objem úverov je k dispozícii.

ECB vysvetľuje: Čo sú to peniaze?

Je to podobné ako v prípade iných produktov a služieb. Napríklad, ak si chce veľa ľudí kúpiť chlieb, ktorého je však nedostatok, jeho cena rastie.

To isté platí aj pre úrokové sadzby: keď chcú podniky a ľudia míňať peniaze a investovať, no nemôžu jednoducho získať dostatočne vysoký úver, úrokové sadzby spravidla rastú, keďže je k dispozícii menej úverov. Inými slovami, úvery zdražejú. Ak si ľudia naopak v bankách uložia značný objem úspor, ekonomika má k dispozícii veľa peňazí – inak povedané likvidity – a sadzby vtedy zvyknú byť nízke.

Čo je úlohou ECB?

ECB je centrálnou bankou zodpovednou za euro. Neurčujeme úrokové sadzby, ktoré platíte z úverov alebo dostávate z vkladov. Máme však na ne vplyv.

Stanovujeme tzv. kľúčové úrokové sadzby, resp. „menovopolitické“ úrokové sadzby. Sú to sadzby, ktoré ponúkame bankám pri úveroch a jednodňových elektronických vkladov.

Zmena našich kľúčových úrokových sadzieb sa vo väčšej alebo menšej miere odrazí v celom hospodárstve vrátane bankových úverov, trhových úverov, hypoték, sadzieb bankových vkladov a iných investičných nástrojov.

Rada guvernérov ECB rozhoduje o výške týchto kľúčových úrokových sadzieb približne raz za šesť týždňov.

Ako kľúčové úrokové sadzby vplývajú na infláciu?

Za normálnych okolností, ak je inflácia príliš vysoká z dôvodu vysokého dopytu a nedostatku tovaru a služieb, zvýšením sadzieb môžeme vyvolať zdraženie úverov. To schladí ekonomiku, upokojí inflačné očakávania a zníži infláciu.

V prípade príliš nízkej inflácie – a to dlhodobo – môžeme znížiť úrokové sadzby a zlacniť tak úvery na podporu investícií a dopytu.

ECB vysvetľuje: Prečo sú dôležité stabilné ceny?

Od invázie Ruska na Ukrajinu čelíme situácii, v ktorej je inflácia síce príliš vysoká, no ekonomika sa spomaľuje. V dôsledku vojny výrazne vzrástli ceny, najmä energií a potravín. Mnohé podniky tiež ťažšie získavajú materiály, náhradné diely a pracovné sily potrebné na výrobu, čo ďalej prehlbuje ich problémy spôsobené pandémiou.

Samotné zvýšenie úrokových sadzieb však všetky tieto problémy nevyrieši. Vyššie úrokové sadzby neznížia cenu dovážanej energie, nezaplnia prázdne regály v supermarketoch a nezabezpečia dodávky polovodičov výrobcom automobilov.

Vyššie sadzby udržiavajú pod kontrolou inflačné očakávania

Čo však vyššie sadzby dokážu, je udržať pod kontrolou inflačné očakávania. Ak si ľudia i podniky myslia, že vysoká inflácia je trvalého rázu, zamestnanci budú pravdepodobne požadovať vyššie mzdy a zamestnávatelia zasa môžu zvýšiť svoje vlastné ceny. Tento jav sa často označuje ako mzdovo-cenová špirála. Aby sme tejto špirále predišli, budeme naďalej zvyšovať úrokové sadzby, a tým zvyšovať cenu úverov i úročenie úspor. Zabezpečíme, aby boli podniky, pracovníci a investori presvedčení, že inflácia v strednodobom horizonte klesne na 2 %. Nepripustíme, aby sa očakávania vyššej inflácie zakorenili.