Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Cross-border payments – 1999

sent by each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
1999 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1999 AV
ELLIPS (BE)
Total value 634.8 609.8 668.8 644.0 538.2 627.9 667.3 619.7 665.1 718.9 776.8 747.8  
Daily average 31.7 30.5 29.1 29.3 25.6 28.5 30.3 28.2 30.2 34.2 35.3 34.0 30.6
ELS (DE)
Total value 1,996.0 1,917.0 1,986.9 2,003.2 1,835.2 2,172.6 2,063.7 1,969.9 1,968.4 2,274.2 2,211.5 2,172.8  
Daily average 99.8 95.9 86.4 91.1 87.4 98.8 93.8 89.5 89.5 108.3 100.5 98.8 94.9
SLBE (ES)
Total value 288.6 319.9 315.0 295.0 308.3 321.1 332.6 266.8 274.5 270.5 269.8 338.5  
Daily average 14.4 16.0 13.7 13.4 14.7 14.6 15.1 12.1 12.5 12.9 12.3 15.4 13.9
TBF (FR)
Total value 989.5 1,116.5 1,280.5 1,178.4 1,095.8 1,344.3 1,316.2 1,237.0 1,182.7 1,204.4 1,142.4 1,177.4  
Daily average 49.5 55.8 55.7 53.6 52.2 61.1 59.8 56.2 53.8 57.4 51.9 53.5 55.1
IRIS (IE)
Total value 81.0 65.1 97.0 89.9 82.7 88.9 99.5 80.4 80.6 103.9 109.0 91.9  
Daily average 4.1 3.3 4.2 4.1 3.9 4.0 4.5 3.7 3.7 4.9 5.0 4.2 4.1
BI-REL (IT)
Total value 540.9 501.6 589.5 541.3 496.6 560.3 601.3 594.3 599.7 619.1 652.4 701.3  
Daily average 27.0 25.1 25.6 24.6 23.6 25.5 27.3 27.0 27.3 29.5 29.7 31.9 27.0
LIPS-Gross (LU)
Total value 164.2 142.1 181.3 192.5 149.6 195.2 184.8 175.7 164.4 198.8 182.6 184.9  
Daily average 8.2 7.1 7.9 8.8 7.1 8.9 8.4 8.0 7.5 9.5 8.3 8.4 82
TOP (NL)
Total value 649.0 550.8 589.6 605.9 561.5 647.5 669.2 536.5 642.7 801.7 814.1 782.6  
Daily average 32.4 27.5 25.6 27.5 26.7 29.4 30.4 24.4 29.2 38.2 37.0 35.6 30.3
ARTIS (AT)
Total value 120.4 143.9 181.3 184.8 123.3 161.6 168.1 160.5 172.2 210.3 185.5 179.5  
Daily average 6.0 7.2 7.9 8.4 5.9 7.3 7.6 7.3 7.8 10.0 8.4 8.2 7.7
SPGT (PT)
Total value 73.0 58.1 64.2 61.4 60.1 60.2 71.1 69.4 69.8 79.1 71.3 70.5  
Daily average 3.6 2.9 2.8 2.8 2.9 2.7 3.2 3.2 3.2 3.8 3.2 3.2 3.1
BOF-RTGS (FI)
Total value 143.8 127.6 136.3 126.4 103.8 121.1 113.8 120.1 120.4 115.5 132.8 128.8  
Daily average 7.2 6.4 5.9 5.7 4.9 5.5 5.2 5.5 5.5 5.5 6.0 5.9 5.8
EPM (ECB)
Total value 197.7 181.8 209.9 202.2 181.3 192.1 184.8 191.5 196.1 203.1 202.5 192.9  
Daily average 9.9 9.1 9.1 9.2 8.6 8.7 8.4 8.7 8.9 9.7 9.2 8.8 9.0
DEBES (DK)
Total value 79.0 83.8 101.7 114.9 100.0 110.8 110.6 95.5 101.1 98.5 112.4 100.9  
Daily average 4.0 4.2 4.4 5.2 4.8 5.0 5.0 4.3 4.6 4.7 5.1 4.6 4.7
HERMES euro (GR)
Total value 22.8 25.8 28.1 26.4 26.3 29.8 29.4 27.4 27.2 26.7 26.8 28.8  
Daily average 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
Euro RIX (SE)
Total value 102.3 100.8 109.6 122.5 113.6 124.6 107.5 105.0 114.2 116.3 128.3 126.1  
Daily average 5.1 5.0 4.8 5.6 5.4 5.7 4.9 4.8 5.2 5.5 5.8 5.7 5.3
CHAPS Euro (UK)
Total value 1,024.1 1,060.8 1,317.0 1,315.6 1,228.5 1,370.8 1,368.2 1,276.9 1,372.0 1,373.6 1,330.1 1,275.2  
Daily average 51.2 53.0 57.3 59.8 58.5 62.3 62.2 58.0 62.4 65.4 60.5 58.0 59.1