Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Traffic settled on T2 accounts per national TARGET component – 2024

Settled values (EUR billions)
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
AT
Total value 1,129.5 1,004.7 983.4 1,099.2                
Daily average 51.3 47.8 49.2 52.3                
BE
Total value 2,900.2 2,591.2 2,586.3 2,642.1                
Daily average 131.8 123.4 129.3 125.8                
BG
Total value 69.4 69.6 74.3 80.0                
Daily average 3.2 3.3 3.7 3.8                
CY
Total value 20.2 17.6 17.6 20.5                
Daily average 0.9 0.8 0.9 1.0                
DE
Total value 18,579.0 17,204.4 17,632.6 18,562.4                
Daily average 844.5 819.3 881.6 883.9                
DK
Total value 243.2 218.6 218.2 202.2                
Daily average 11.1 10.4 10.9 9.6                
EE
Total value 15.7 14.4 15.2 15.7                
Daily average 0.7 0.7 0.8 0.7                
ES
Total value 2,263.8 2,530.1 2,956.6 3,426.7                
Daily average 102.9 120.5 147.8 163.2                
EU
Total value 2,411.5 2,221.8 2,223.4 2,400.4                
Daily average 109.6 105.8 111.2 114.3                
FI
Total value 1,753.1 1,791.6 1,494.9 1615                
Daily average 79.7 85.3 74.7 77                
FR
Total value 7,508.6 6,920.8 7,229.1 7,593.3                
Daily average 341.3 329.6 361.5 361.6                
GR
Total value 643.0 680.1 588.2 727.7                
Daily average 29.2 32.4 29.4 34.7                
HR
Total value 35.5 30.8 35.8 39.4                
Daily average 1.6 1.5 1.8 1.9                
IE
Total value 589.9 539.8 540.3 487.3                
Daily average 26.8 25.7 27.0 23.2                
IT
Total value 1,618.9 1,474.0 1,552.5 1,370.5                
Daily average 73.6 70.2 77.6 65.3                
LT
Total value 121.4 112.0 120.2 137.6                
Daily average 5.5 5.3 6.0 6.6                
LU
Total value 2,256.3 1,937.2 1,953.5 2,111.0                
Daily average 102.6 92.2 97.7 100.5                
LV
Total value 44.4 41.5 39.8 43.7                
Daily average 2.0 2.0 2.0 2.1                
MT
Total value 49.7 47.0 43.3 46.6                
Daily average 2.3 2.2 2.2 2.2                
NL
Total value 2,946.5 2,935.5 2,809.1 3,021.6                
Daily average 133.9 139.8 140.5 143.9                
PL
Total value 166.7 142.1 144.5 156.3                
Daily average 7.6 6.8 7.2 7.4                
PT
Total value 108.3 112.0 115.0 132.6                
Daily average 4.9 5.3 5.8 6.3                
RO
Total value 17.5 20.4 15.6 20.6                
Daily average 0.8 1.0 0.8 1.0                
SI
Total value 38.6 35.3 36.4 38.6                
Daily average 1.8 1.7 1.8 1.8                
SK
Total value 143.2 125.9 148.9 165                
Daily average 6.5 6.0 7.4 8                

Please note that changes and improvements in the reporting methodology have taken place in January 2009 and January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.