Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2018

Payments processed on DCA accounts sent per country participating in or connected to TARGET: Volume of transactions (number of payments)
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 AV
AT
Total volume 76,784 70,241 71,197 62,949 62,457 69,086 65,334 62,443 60,653 72,921 66,858 63,536  
Daily average 3,490 3,512 3,390 3,147 2,839 3,290 2,970 2,715 3,033 3,170 3,039 3,344  
BE
Total volume 346,335 352,403 345,942 315,886 345,609 356,404 330,539 314,433 303,801 371,698 338,807 310,761  
Daily average 15,743 17,620 16,473 15,794 15,710 16,972 15,025 13,671 15,190 16,161 15,400 16,356  
BG
Total volume                          
Daily average                          
CY
Total volume                          
Daily average                          
DE
Total volume 3,453,152 3,531,152 3,181,910 2,679,624 2,833,488 2,924,919 2,661,504 2,929,566 2,533,534 3,305,203 2,942,277 2,657,969  
Daily average 156,961 176,558 151,520 133,981 128,795 139,282 120,977 127,372 126,677 143,704 133,740 139,893  
DK
Total volume 259 91 93 87 116 101 55 69 127 100 392,808 299,401  
Daily average 12 5 4 4 5 5 3 3 6 4 17,855 15,758  
EE
Total volume 5,187 4,920 6,914 7,077 5,428 20,647 4,498 4,476 4,982 6,763 6,670 4,899  
Daily average 236 246 329 354 247 983 204 195 249 294 303 258  
ES
Total volume 217,410 215,527 212,432 183,900 211,058 208,824 202,073 170,186 165,637 202,504 184,409 171,015  
Daily average 9,882 10,776 10,116 9,195 9,594 9,944 9,185 7,399 8,282 8,805 8,382 9,001  
EU
Total volume         1 1     127 173 70 37  
Daily average         0 0     6 8 3 2  
FI
Total volume 4,370 4,041 4,501 4,372 4,005 6,352 3,198 3,829 3,452 5,390 4,263 3,902  
Daily average 199 202 214 219 182 302 145 166 173 234 194 205  
FR
Total volume 2,986,481 3,025,593 2,989,815 2,736,538 3,035,757 2,979,820 2,794,237 2,692,199 2,606,682 3,315,021 2,941,978 2,666,442  
Daily average 135,749 151,280 142,372 136,827 137,989 141,896 127,011 117,052 130,334 144,131 133,726 140,339  
GR
Total volume 1,952 3,261 1,681 1,016 1,286 1,462 1,613 1,276 1,341 1,696 1,978 1,300  
Daily average 89 163 80 51 58 70 73 55 67 74 90 68  
HR
Total volume                          
Daily average                          
IE
Total volume                          
Daily average                          
IT
Total volume 1,692,486 1,625,408 1,821,457 1,677,566 2,154,113 1,970,373 1,782,970 1,732,572 1,697,383 2,160,962 1,931,650 1,668,152  
Daily average 76,931 81,270 86,736 83,878 97,914 93,827 81,044 75,329 84,869 93,955 87,802 87,797  
LT
Total volume 5,925 5,880 3,772 15,782 9,686 13,370 19,199 2,222 4,964 6,798 3,736 5,638  
Daily average 269 294 180 789 440 637 873 97 248 296 170 297  
LU
Total volume 17,908 24,428 25,287 29,638 35,507 38,305 34,076 33,924 32,768 39,474 33,944 35,771  
Daily average 814 1,221 1,204 1,482 1,614 1,824 1,549 1,475 1,638 1,716 1,543 1,883  
LV
Total volume 508 392 364 263 304 314 273 275 339 420 440 490  
Daily average 23 20 17 13 14 15 12 12 17 18 20 26  
MT
Total volume 2,205 2,143 2,381 1,992 2,449 1,935 2,095 2,626 1,966 2,551 2,453 1,606  
Daily average 100 107 113 100 111 92 95 114 98 111 112 85  
NL
Total volume 380,690 383,504 381,694 338,775 385,161 390,060 372,049 368,366 331,933 428,520 388,279 335,435  
Daily average 17,304 19,175 18,176 16,939 17,507 18,574 16,911 16,016 16,597 18,631 17,649 17,654  
PL
Total volume                   8      
Daily average                   0      
PT
Total volume 12,385 11,431 10,873 9,898 13,001 10,863 9,664 9,245 8,847 10,409 9,783 9,238  
Daily average 563 572 518 495 591 517 439 402 442 453 445 486  
RO
Total volume 89 117 92 72 54 99 84 83 66 116 43 32  
Daily average 4 6 4 4 2 5 4 4 3 5 2 2  
SI
Total volume 4,560 3,551 3,108 3,063 5,251 5,050 4,255 2,902 2,925 3,202 3,254 3,491  
Daily average 207 178 148 153 239 240 193 126 146 139 148 184  
SK
Total volume 592 1,138 754 764 689 768 614 921 749 1,985 1,890 1,768  
Daily average 27 57 36 38 31 37 28 40 37 86 86 93  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.