Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2016

TARGET2 transactions on RTGS accounts sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 AV
AT
Total value 455.5 466.8 437.0 438.4 426.1 467.8 419.8 436.5 481.6 405.2 418.6 466.3  
Daily average 22.8 22.2 20.8 20.9 19.4 21.3 20.0 19.0 21.9 19.3 19.0 22.2  
BE
Total value 1,712.8 1,772.2 1,956.0 1,628.2 1,600.4 1,620.2 1,571.9 1,395.9 1,463.6 1,536.8 1,493.0 1,578.5  
Daily average 85.6 84.4 93.1 77.5 72.7 73.6 74.9 60.7 66.5 73.2 67.9 75.2  
BG
Total value 37.0 37.4 34.4 26.8 18.7 25.4 27.2 30.2 26.0 28.0 26.0 27.9  
Daily average 1.9 1.8 1.6 1.3 0.8 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3  
CY
Total value 4.2 4.0 4.1 4.0 5.2 5.7 5.1 5.1 5.1 5.0 4.4 6.5  
Daily average 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3  
DE
Total value 12,038.3 12,225.2 13,309.6 12,742.6 12,562.1 13,811.5 12,645.5 12,279.9 13,001.4 12,528.9 13,041.3 13,671.5  
Daily average 601.9 582.2 633.8 606.8 571.0 627.8 602.2 533.9 591.0 596.6 592.8 651.0  
DK
Total value 232.0 253.2 315.5 353.2 407.3 460.8 376.9 391.8 501.2 448.3 527.5 463.5  
Daily average 11.6 12.1 15.0 16.8 18.5 20.9 17.9 17.0 22.8 21.3 24.0 22.1  
EE
Total value 7.9 7.2 8.2 8.4 8.5 7.8 6.7 6.7 6.1 7.1 8.6 12.3  
Daily average 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6  
ES
Total value 4,050.0 4,076.4 4,718.7 4,761.8 4,794.2 5,181.8 3,756.3 3,214.2 3,227.3 2,953.8 3,051.3 2,819.8  
Daily average 202.5 194.1 224.7 226.8 217.9 235.5 178.9 139.7 146.7 140.7 138.7 134.3  
EU
Total value 874.9 910.5 1,022.4 979.5 963.2 1,094.0 1,010.9 1,045.4 1,085.9 1,028.1 1,089.8 1,178.0  
Daily average 43.7 43.4 48.7 46.6 43.8 49.7 48.1 45.5 49.4 49.0 49.5 56.1  
FI
Total value 642.8 743.9 867.3 912.4 915.4 919.6 865.4 986.7 1,123.7 1,002.6 1,121.2 979.1  
Daily average 32.1 35.4 41.3 43.4 41.6 41.8 41.2 42.9 51.1 47.7 51.0 46.6  
FR
Total value 5,895.7 6,057.2 6,493.7 6,534.0 6,233.3 6,644.2 6,246.5 5,780.4 5,560.0 5,201.4 5,234.9 5,702.4  
Daily average 294.8 288.4 309.2 311.1 283.3 302.0 297.5 251.3 252.7 247.7 237.9 271.5  
GR
Total value 255.5 256.7 301.4 235.3 211.4 266.0 280.8 290.8 237.9 212.9 230.0 212.2  
Daily average 12.8 12.2 14.4 11.2 9.6 12.1 13.4 12.6 10.8 10.1 10.5 10.1  
HR
Total value   3.6 5.1 4.7 4.4 5.2 6.7 7.3 8.1 7.0 6.4 7.1  
Daily average   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3  
IE
Total value 244.7 253.8 285.7 290.2 255.3 276.4 265.4 293.0 313.9 286.5 302.0 284.0  
Daily average 12.2 12.1 13.6 13.8 11.6 12.6 12.6 12.7 14.3 13.6 13.7 13.5  
IT
Total value 1,435.7 1,487.5 1,623.8 1,495.3 1,553.8 1,636.3 1,475.8 1,355.6 1,547.4 1,526.7 1,543.2 1,718.3  
Daily average 71.8 70.8 77.3 71.2 70.6 74.4 70.3 58.9 70.3 72.7 70.1 81.8  
LT
Total value 9.6 10.8 11.8 8.5 9.2 10.4 7.7 8.2 9.8 10.3 10.2 13.5  
Daily average 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6  
LU
Total value 1,788.1 1,796.5 1,874.7 1,920.2 1,847.0 1,942.3 1,889.2 1,801.4 1,789.6 1,829.0 2,006.9 1,897.7  
Daily average 89.4 85.5 89.3 91.4 84.0 88.3 90.0 78.3 81.3 87.1 91.2 90.4  
LV
Total value 19.5 19.0 19.6 19.9 21.2 19.4 18.2 18.0 18.3 19.6 19.4 23.0  
Daily average 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1  
MT
Total value 20.2 20.6 22.7 22.4 27.0 31.8 27.4 35.0 30.5 42.0 48.8 51.7  
Daily average 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.3 1.5 1.4 2.0 2.2 2.5  
NL
Total value 4,915.9 5,226.3 5,284.5 5,529.2 5,646.3 6,648.7 6,246.3 6,542.0 6,376.1 6,126.3 5,772.4 5,508.9  
Daily average 245.8 248.9 251.6 263.3 256.6 302.2 297.4 284.4 289.8 291.7 262.4 262.3  
PL
Total value 35.8 37.2 41.3 35.6 34.3 40.8 41.2 41.4 44.5 43.2 44.3 46.3  
Daily average 1.8 1.8 2.0 1.7 1.6 1.9 2.0 1.8 2.0 2.1 2.0 2.2  
PT
Total value 114.8 134.4 118.8 101.4 120.4 134.3 117.8 106.7 108.2 99.9 111.7 119.2  
Daily average 5.7 6.4 5.7 4.8 5.5 6.1 5.6 4.6 4.9 4.8 5.1 5.7  
RO
Total value 6.8 11.1 6.3 4.8 6.2 6.9 5.4 5.1 5.1 6.1 5.7 5.9  
Daily average 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3  
SI
Total value 38.9 40.8 45.8 31.1 25.1 25.7 21.8 22.8 24.2 24.5 24.6 28.2  
Daily average 1.9 1.9 2.2 1.5 1.1 1.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.3  
SK
Total value 45.6 47.6 43.9 39.5 43.3 41.6 36.5 43.5 52.1 46.7 51.2 48.7  
Daily average 2.3 2.3 2.1 1.9 2.0 1.9 1.7 1.9 2.4 2.2 2.3 2.3  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.