Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payment instructions – 2016

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 AV
TARGET
All TARGET payments
Total value 39,108.8 40,506.7 44,238.2 44,055.7 43,803.0 47,003.4 42,562.4 41,122.3 45,024.6 44,511.3 45,805.0 46,199.0  
Daily average 1,955.4 1,928.9 2,106.6 2,097.9 1,991.0 2,136.5 2,026.8 1,787.9 2,046.6 2,119.6 2,082.0 2,200.0  
RTGS related payments
Total value 34,882.2 35,899.9 38,852.2 38,127.5 37,739.1 41,324.5 37,372.6 36,143.5 37,047.8 35,425.9 36,193.5 36,870.7  
Daily average 1,744.1 1,709.5 1,850.1 1,815.6 1,715.4 1,878.4 1,779.6 1,571.5 1,684.0 1,686.9 1,645.2 1,755.7  
TARGET2 transactions on Dedicated Cash Accounts (DCA)
Total value 4,226.6 4,606.8 5,386.0 5,928.2 6,063.9 5,678.9 5,189.8 4,978.7 7,976.8 9,085.4 9,611.4 9,328.3  
Daily average 211.3 219.4 256.5 282.3 275.6 258.1 247.1 216.5 362.6 432.6 436.9 444.2  
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 3,714.8 3,797.1 4,114.4 3,995.1 3,787.6 4,419.1 3,911.3 3,921.9 4,251.1 4,188.4 4,414.6 4,733.7  
Daily average 185.7 180.8 195.9 190.2 172.2 200.9 186.3 170.5 193.2 199.4 200.7 225.4  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.