Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payment instructions – 2015

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Volume of transactions (number of payments)
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 AV
TARGET
All TARGET payments
Total volume 7,194,515 6,939,356 7,952,785 7,506,244 7,027,532 7,794,294 7,972,106 6,764,364 8,611,029 8,878,256 8,628,870 9,211,577  
Daily average 342,596 346,968 361,490 375,312 351,377 354,718 346,613 322,113 391,410 403,557 410,899 418,708  
TARGET2 transactions processed on RTGS accounts
Total volume 7,194,515 6,939,356 7,952,785 7,506,244 7,027,532 7,789,859 7,957,942 6,684,712 7,069,905 7,244,404 7,007,862 7,619,425  
Daily average 342,596 346,968 361,490 375,312 351,377 354,085 345,997 318,320 321,359 329,291 333,708 346,338  
TARGET2 transactions processed on Dedicated Cash Accounts (DCA)
Total volume           4,435 14,164 79,652 1,541,124 1,633,852 1,621,008 1,592,152  
Daily average           634 616 3,793 70,051 74,266 77,191 72,371  
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total volume 4,443,990 4,327,523 5,025,839 4,790,505 4,451,420 4,849,511 4,926,329 4,057,805 4,496,329 4,648,004 4,444,047 4,820,938  
Daily average 211,619 216,376 228,447 239,525 222,571 220,432 214,188 193,229 204,379 211,273 211,621 219,134  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.
The data of TARGET2 transactions on DCA  for June until December were updated on 8 June 2016 affecting those and all TARGET payments.