Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2013

sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 AV
AT
Total value 406.0 368.5 384.4 429.0 434.6 410.6 463.1 442.7 465.4 540.4 469.1 493.8  
Daily average 18.5 18.4 19.2 20.4 19.8 20.5 20.1 20.1 22.2 23.5 22.3 24.7 20.8
BE
Total value 1,818.8 1,613.7 1,719.2 1,791.7 1,920.0 1,790.7 1,937.6 1,705.9 1,728.0 1,880.2 1,707.7 1,788.7  
Daily average 82.7 80.7 86.0 85.3 87.3 89.5 84.2 77.5 82.3 81.7 81.3 89.4 83.9
BG
Total value 27.3 23.5 26.2 26.5 22.5 25.9 32.0 30.2 25.0 34.2 33.3 30.5  
Daily average 1.2 1.2 1.3 1.3 1.0 1.3 1.4 1.4 1.2 1.5 1.6 1.5 1.3
CY
Total value 13.0 12.5 13.5 14.1 11.2 12.3 11.8 17.1 9.9 10.7 9.6 8.6  
Daily average 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6
DE
Total value 13,502.7 11,580.0 12,042.1 12,893.2 13,187.3 12,221.4 13,243.4 11,632.7 12,455.6 13,399.4 12,302.1 13,131.2  
Daily average 613.8 579.0 602.1 614.0 599.4 611.1 575.8 528.8 593.1 582.6 585.8 656.6 594.5
DK
Total value 404.2 305.7 274.6 297.0 283.5 245.1 282.4 282.3 291.7 300.9 250.3 243.0  
Daily average 18.4 15.3 13.7 14.1 12.9 12.3 12.3 12.8 13.9 13.1 11.9 12.2 13.6
EE
Total value 24.6 23.1 23.9 22.9 26.7 21.9 24.8 20.8 19.4 22.7 21.0 22.8  
Daily average 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
ES
Total value 7,953.6 5,360.8 5,322.2 5,381.5 5,487.4 4,711.6 5,762.8 4,703.0 4,659.3 5,514.9 4,979.2 5,259.0  
Daily average 361.5 268.0 266.1 256.3 249.4 235.6 250.6 213.8 221.9 239.8 237.1 262.9 255.3
EU
Total value 701.5 610.3 573.5 609.4 586.9 579.6 645.9 551.9 577.5 698.0 626.4 752.5  
Daily average 31.9 30.5 28.7 29.0 26.7 29.0 28.1 25.1 27.5 30.3 29.8 37.6 29.5
FI
Total value 1,014.4 776.0 881.8 896.5 933.2 771.1 877.6 707.3 781.9 812.5 707.4 734.4  
Daily average 46.1 38.8 44.1 42.7 42.4 38.6 38.2 32.2 37.2 35.3 33.7 36.7 38.8
FR
Total value 7,096.9 6,136.9 6,553.7 7,537.0 7,792.4 7,400.7 8,316.9 6,734.9 7,412.9 8,168.9 7,025.3 7,388.4  
Daily average 322.6 306.8 327.7 358.9 354.2 370.0 361.6 306.1 353.0 355.2 334.5 369.4 343.4
GR
Total value 701.4 762.9 740.5 711.6 823.0 711.4 750.8 620.0 637.6 750.0 620.2 788.7  
Daily average 31.9 38.1 37.0 33.9 37.4 35.6 32.6 28.2 30.4 32.6 29.5 39.4 33.8
IE
Total value 296.5 270.7 297.1 325.6 323.3 298.6 348.7 291.2 310.8 323.0 309.7 324.6  
Daily average 13.5 13.5 14.9 15.5 14.7 14.9 15.2 13.2 14.8 14.0 14.7 16.2 14.6
IT
Total value 3,078.6 2,879.8 2,852.9 3,230.1 3,328.7 3,199.0 3,244.0 2,703.9 2,903.2 3,352.7 3,238.7 3,453.6  
Daily average 139.9 144.0 142.6 153.8 151.3 160.0 141.0 122.9 138.2 145.8 154.2 172.7 146.9
LT
Total value 6.5 5.9 7.3 7.4 7.4 6.9 6.2 6.2 5.2 6.1 4.3 5.6  
Daily average 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
LU
Total value 1,455.2 1,421.8 1,469.0 1,547.4 1,704.7 1,456.5 1,588.1 1,327.5 1,234.0 1,335.1 1,247.7 1,222.3  
Daily average 66.1 71.1 73.4 73.7 77.5 72.8 69.0 60.3 58.8 58.0 59.4 61.1 66.7
LV
Total value 10.2 10.6 11.8 12.4 10.0 9.4 11.5 11.0 10.8 11.9 11.0 11.4  
Daily average 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
MT
Total value 9.0 5.4 5.8 7.3 8.1 6.6 8.9 7.4 6.1 9.7 10.8 13.9  
Daily average 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.4
NL
Total value 6,553.6 5,905.3 5,473.4 6,001.2 6,232.7 5,433.3 6,264.3 5,488.1 5,464.8 5,978.2 5,384.7 5,161.2  
Daily average 297.9 295.3 273.7 285.8 283.3 271.7 272.4 249.5 260.2 259.9 256.4 258.1 271.9
PL
Total value 27.9 19.9 24.1 25.7 26.6 27.3 30.3 25.2 28.0 33.0 26.3 28.3  
Daily average 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2 1.4 1.3 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3
PT
Total value 252.7 216.6 209.2 201.6 243.2 222.0 238.2 198.2 251.6 242.3 213.9 246.0  
Daily average 11.5 10.8 10.5 9.6 11.1 11.1 10.4 9.0 12.0 10.5 10.2 12.3 10.7
RO
Total value 10.4 6.3 7.5 7.1 8.4 8.6 10.8 9.3 7.8 10.3 10.3 7.9  
Daily average 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
SI
Total value 49.8 52.4 58.1 49.2 69.1 49.5 49.9 40.6 44.1 48.8 42.8 53.3  
Daily average 2.3 2.6 2.9 2.3 3.1 2.5 2.2 1.8 2.1 2.1 2.0 2.7 2.4
SK
Total value 52.7 58.3 50.4 50.2 52.9 46.3 51.8 46.7 47.1 58.4 45.2 67.3  
Daily average 2.4 2.9 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.1 2.2 2.5 2.2 3.4 2.5

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.