Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payment instructions – 2012

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 AV
TARGET
TARGET payments
Total value 58,981.8 56,035.1 62,663.6 53,294.1 60,103.9 56,901.9 53,742.0 47,690.4 45,192.7 51,403.1 45,077.8 43,045.8  
Daily average 2,681.0 2,668.3 2,848.3 2,805.0 2,732.0 2,709.6 2,442.8 2,073.5 2,259.6 2,234.9 2,049.0 2,265.6 2,477.1
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 5,570.0 5,092.9 5,435.8 4,846.0 5,239.1 5,203.6 4,892.0 4,374.1 4,265.4 4,634.3 4,164.6 4,189.5  
Daily average 253.2 242.5 247.1 255.1 238.1 248 222 190.2 213.3 201.5 189.3 220.5 226.2

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. This should be considered when comparing data from before and after the implementation date.