Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payment instructions – 2011

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Volume of transactions (number of payments)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 AV
TARGET
TARGET payments
Total volume 7,005,637 6,865,649 7,985,674 7,098,154 7,743,776 7,568,279 7,506,735 7,315,636 7,540,292 7,299,801 7,532,698 8,103,366  
Daily average 333,602 343,282 347,203 373,587 351,990 344,013 357,490 318,071 342,741 347,610 342,395 385,875 348,505
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total volume 4,664,788 4,674,184 5,490,546 4,865,664 5,306,431 5,200,533 5,121,008 5,070,695 5,291,199 5,219,540 5,478,044 5,939,633  
Daily average 222,133 233,709 238,719 256,088 241,201 236,388 243,858 220,465 240,509 248,550 249,002 282,840 242,499

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. This should be considered when comparing data from before and after the implementation date.