Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Cross-border payments – 2008

sent by each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2008 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2008 AV
AT1
Total value 418.4 389.1 411.7 436.7 415.1 462.0 497.7 425.8 486.2 597.4 358.6 393.1  
Daily average 19.0 18.5 21.7 19.9 19.8 22.0 21.6 20.3 22.1 26.0 17.9 18.7 21
BE
Total value 2,175.7 1,856.4 1,806.1 2,149.9 1,856.3 1,980.0 2,003.5 1,718.2 2,064.5 2,035.2 1,690.8 1,900.5  
Daily average 98.9 88.4 95.1 97.7 88.4 94.3 87.1 81.8 93.8 88.5 84.5 90.5 91
CY
Total value 9.8 13.7 11.0 10.7 15.7 15.2 15.7 13.9 22.4 21.0 14.7 16.5  
Daily average 0.4 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 0.9 0.7 0.8 1
DE
Total value 5,635.6 5,015.1 5,150.3 5,847.2 5,348.0 5,354.9 5,665.7 4,654.5 5,779.0 6,115.3 4,837.2 5,055.5  
Daily average 256.2 238.8 271.1 265.8 254.7 255.0 246.3 221.6 262.7 265.9 241.9 240.7 252
DK
Total value 596.0 557.1 405.6 450.2 400.8 465.5 534.2 449.1 433.3 299.8 368.2 373.2  
Daily average 27.1 26.5 21.3 20.5 19.1 22.2 23.2 21.4 19.7 13.0 18.4 17.8 21
EE
Total value 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 1.7 4.7 5.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0
ES
Total value 955.5 702.3 649.3 783.9 591.1 700.1 726.2 624.9 682.4 623.9 547.8 564.5  
Daily average 43.4 33.4 34.2 35.6 28.1 33.3 31.6 29.8 31.0 27.1 27.4 26.9 32
EU
Total value 735.6 723.8 742.3 785.5 673.2 752.3 819.5 672.2 1,099.8 1,768.0 1,149.9 1,133.8  
Daily average 33.4 34.5 39.1 35.7 32.1 35.8 35.6 32.0 50.0 76.9 57.5 54.0 43
FI
Total value 385.2 403.1 366.8 379.6 358.1 321.0 320.6 345.5 440.9 424.0 366.9 327.1  
Daily average 17.5 19.2 19.3 17.3 17.1 15.3 13.9 16.5 20.0 18.4 18.3 15.6 17
FR
Total value 2,742.1 2,457.2 2,254.3 2,639.8 2,882.6 3,241.6 3,389.9 2,728.2 3,166.9 3,373.6 2,668.7 2,602.9  
Daily average 124.6 117.0 118.6 120.0 137.3 154.4 147.4 129.9 143.9 146.7 133.4 123.9 133
GB
Total value 2,497.8 1,708.8 833.7 818.8 353.8                
Daily average 113.5 81.4 43.9 37.2 16.8               59
GR
Total value 281.1 266.5 194.3 260.3 262.4 191.7 191.5 186.1 188.9 198.0 203.4 158.6  
Daily average 12.8 12.7 10.2 11.8 12.5 9.1 8.3 8.9 8.6 8.6 10.2 7.6 10
IE
Total value 380.4 341.1 343.6 448.4 338.9 339.9 367.0 321.9 439.3 391.5 317.8 383.1  
Daily average 17.3 16.2 18.1 20.4 16.1 16.2 16.0 15.3 20.0 17.0 15.9 18.2 17
IT
Total value 1,300.9 1,267.2 1,106.3 1,274.9 1,149.5 988.7 1,107.4 943.7 1,043.4 826.8 704.6 755.8  
Daily average 59.1 60.3 58.2 58.0 54.7 47.1 48.1 44.9 47.4 35.9 35.2 36.0 49
LT1
Total value 2.0 1.8 2.0 2.2 2.1 1.8 2.2 1.5 2.0 4.5 8.5 7.7  
Daily average 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0
LU1
Total value 621.6 575.9 523.8 632.9 559.8 583.1 570.7 537.0 655.8 726.3 582.0 640.9  
Daily average 28.3 27.4 27.6 28.8 26.7 27.8 24.8 25.6 29.8 31.6 29.1 30.5 28
LV
Total value 1.4 2.3 6.5 4.2 3.1 2.9 4.5 2.9 3.9 7.8 11.2 10.9  
Daily average 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.6 0.5 0
MT1
Total value 3.2 0.8 0.6 1.2 1.3 1.5 1.8 1.4 1.3 3.2 2.3 7.5  
Daily average 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0
NL
Total value 1,801.7 1,880.4 2,037.8 2,341.8 2,102.1 2,067.3 2,234.6 1,795.6 2,103.0 2,625.9 1,970.5 2,069.7  
Daily average 81.9 89.5 107.3 106.4 100.1 98.4 97.2 85.5 95.6 114.2 98.5 98.6 98
PL1
Total value 5.5 5.3 5.3 6.7 6.2 10.9 9.2 8.3 11.7 12.7 9.3 9.2  
Daily average 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0
PT1
Total value 152.4 123.8 124.0 149.7 157.8 158.7 154.0 123.5 137.2 139.0 119.9 131.6  
Daily average 6.9 5.9 6.5 6.8 7.5 7.6 6.7 5.9 6.2 6.0 6.0 6.3 7
SI
Total value 8.9 7.6 6.4 7.2 5.9 7.3 8.5 6.3 7.2 7.2 5.8 5.8  
Daily average 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0

[1] The figures of these countries include traffic on the Proprietary Home Account PHA)