Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Domestic payments – 2005

in each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2005 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 AV
ARTIS (AT)
Total value 274.2 255.4 277.9 274.5 274.2 296.5 306.6 305.3 296.2 328.5 303.7 336.5 294.1
Daily average 13.1 12.8 13.2 13.1 12.5 13.5 14.6 13.3 13.5 15.6 13.8 16.0 13.7
ELLIPS (BE)
Total value 290.9 290.6 352.4 343.9 371.5 365.8 316.6 285.8 298.1 246.6 252.8 270.1 307.1
Daily average 13.9 14.5 16.8 16.4 16.9 16.6 15.1 12.4 13.6 11.7 11.5 12.9 14.3
RTGSplus (DE)
Total value 7,809.2 7,222.6 7,886.4 7,974.4 7,735.5 8,770.4 8,022.6 8,031.6 8,099.2 8,117.8 8,434.0 9,099.4 8,100.3
Daily average 371.9 361.1 375.5 379.7 351.6 398.7 382.0 349.2 368.1 386.6 383.4 433.3 378.2
KRONOS (DK)
Total value 6.9 1.3 1.2 2.4 1.2 4.3 1.4 1.5 1.9 1.7 1.3 4.6 2.5
Daily average 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
SLBE (ES)
Total value 5,830.1 5,613.3 5,474.4 5,363.0 5,881.2 6,454.0 6,155.2 5,391.5 4,943.5 5,276.1 6,783.4 5,850.0 5,751.3
Daily average 277.6 280.7 260.7 255.4 267.3 293.4 293.1 234.4 224.7 251.2 308.3 278.6 268.5
BOF-RTGS (FI)
Total value 129.5 120 122.9 129.0 133.0 127.3 105.1 117.6 120.4 128.9 121.3 123.9 123.3
Daily average 6.2 6.0 5.9 6.1 6.0 5.8 5.0 5.1 5.5 6.1 5.5 5.9 5.8
TBF (FR)
Total value 7,878.3 7,653.5 8,173.4 8,150.2 8,465.5 8,692.3 7,857.2 8,129.0 8,103.1 7,912.1 8,178.4 8,564.7 8,146.5
Daily average 375.2 382.7 389.2 388.1 384.8 395.1 374.2 353.4 368.3 376.8 371.7 407.8 380.4
CHAPS Euro (GB)
Total value 661.6 573.0 715.5 689.5 746.4 826.8 743.3 736.4 792.7 788.8 823.5 818.0 743.0
Daily average 31.5 28.7 34.1 32.8 33.9 37.6 35.4 32.0 36.0 37.6 37.4 39.0 34.7
HERMES (GR)
Total value 112.8 129.4 155.9 140.4 127.4 200.6 422.3 344.6 400.8 356.8 394.8 372.2 263.2
Daily average 5.4 6.5 7.4 6.7 5.8 9.1 20.1 15.0 18.2 17.0 17.9 17.7 12.3
IRIS (IE)
Total value 224.6 214.3 217.6 220.3 207.6 221.0 229.4 228.4 233.9 236.7 265.1 280.3 231.6
Daily average 10.7 10.7 10.4 10.5 9.4 10.0 10.9 9.9 10.6 11.3 12.1 13.3 10.8
BI-REL (IT) The figures of BI-REL (IT) include the figures of SORBNET EURO (PL).
Total value 1,587.4 1,521.7 1,761.8 1,834.7 2,085.8 2,216.9 1,963.6 1,760.4 1,916.1 1,870.8 2,055.2 1,898.2 1,872.7
Daily average 75.6 76.1 83.9 87.4 94.8 100.8 93.5 76.5 87.1 89.1 93.4 90.4 87.4
LIPS-Gross (LU)
Total value 205.4 218.8 245.7 191.5 209.7 257.8 219.9 252.6 215.8 221.2 266.9 230.6 228.0
Daily average 9.8 10.9 11.7 9.1 9.5 11.7 10.5 11.0 9.8 10.5 12.1 11.0 10.6
TOP (NL)
Total value 901.1 772.0 906 825.4 848.2 842.4 930.4 759.3 734.7 739.2 699.8 823.4 815.1
Daily average 42.9 38.6 43.1 39.3 38.6 38.3 44.3 33.0 33.4 35.2 31.8 39.2 38.1
SORBNET EURO (PL) The figures of SORBNET EURO (PL) are included in the figures of BI-REL (IT).
Total value - - <0.02 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.3 <0.2
Daily average     ≤0.001 ≤0.007 ≤0.006 ≤0.009 ≤0.007 ≤0.009 ≤0.009 ≤0.01 ≤0.009 ≤0.01 ≤0.007
SPGT (PT)
Total value 124.9 109.1 126 106.8 124.3 132.5 142.4 111.4 120.5 125.1 121.7 146.4 124.2
Daily average 5.9 5.5 6.0 5.1 5.7 6.0 6.8 4.8 5.5 6.0 5.5 7.0 5.8
Euro RIX (SE)
Total value 5.1 5.6 6 4.8 3.8 6.0 4.2 3.1 4.3 3.5 4.2 4.5 4.6
Daily average 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

SORBNET EURO commenced live operations on 7 March 2005.