Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Cross-border payments – 2002

sent by each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2002 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2002 AV
ARTIS (AT)
Total value 229.0 184.9 203.8 192.8 193.8 193.2 240.6 179.0 203.6 236.1 203.0 208.3  
Daily average 10.4 9.2 10.2 9.2 8.8 9.7 10.5 8.1 9.7 10.3 9.7 10.4 9.7
ELLIPS (BE)
Total value 967.2 765.2 773.4 798.8 826.3 718.8 765.3 668.8 723.2 836.9 744.6 906.2  
Daily average 44.0 38.3 38.7 38.0 37.6 35.9 33.3 30.4 34.4 36.4 35.5 45.3 37.2
RTGSplus (DE)
Total value 2,839.8 2,343.0 2,476.5 2,696.2 2,798.6 2,717.1 3,040.7 2,585.2 2,643.9 2,912.4 2,755.3 3,157.4  
Daily average 129.1 117.2 123.8 128.4 127.2 135.9 132.2 117.5 125.9 126.6 131.2 157.9 129.3
KRONOS (DK)
Total value 140.7 105.7 128.9 133.1 147.5 134.5 166.0 171.6 177.4 210.8 185.3 163.2  
Daily average 6.4 5.3 6.4 6.3 6.7 6.7 7.2 7.8 8.4 9.2 8.8 8.2 7.3
SLBE (ES)
Total value 382.8 335.5 316.0 354.4 383.9 398.5 395.0 358.0 357.9 435.2 403.8 424.9  
Daily average 17.4 16.8 15.8 16.9 17.4 19.9 17.2 16.3 17.0 18.9 19.2 21.2 17.8
EPM (ECB)
Total value 225.4 209.5 206.1 209.1 223.2 204.2 236.3 218.9 251.5 315.6 303.2 329.4  
Daily average 10.2 10.5 10.3 10.0 10.1 10.2 10.3 10.0 12.0 13.7 14.4 16.5 11.5
BOF-RTGS (FI)
Total value 121.2 87.7 96.4 100.6 103.8 93.1 110.0 110.4 90.0 118.8 117.1 108.4  
Daily average 5.5 4.4 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8 5.0 4.3 5.2 5.6 5.4 4.9
TBF (FR)
Total value 1,570.7 1,331.1 1,316.3 1,466.5 1,474.7 1,397.7 1,554.7 1,319.0 1,411.0 1,564.2 1,448.8 1,723.2  
Daily average 71.4 66.6 65.8 69.8 67.0 69.9 67.6 60.0 67.2 68.0 69.0 86.2 68.9
CHAPS Euro (GB)
Total value 1,965.7 1,625.2 1,716.7 1,800.7 1,892.1 1,798.6 1,890.8 1,662.4 1,741.2 1,824.6 1,685.8 2,045.4  
Daily average 89.4 81.3 85.8 85.7 86.0 89.9 82.2 75.6 82.9 79.3 80.3 102.3 84.9
HERMES (GR)
Total value 124.0 98.5 86.4 105.0 99.2 97.5 110.5 101.0 103.3 108.3 111.4 112.8  
Daily average 5.6 4.9 4.3 5.0 4.5 4.9 4.8 4.6 4.9 4.7 5.3 5.6 4.9
IRIS (IE)
Total value 146.9 146.6 140.3 145.7 140.2 128.2 155.7 146.3 157.4 179.4 157.8 153.2  
Daily average 6.7 7.3 7.0 6.9 6.4 6.4 6.8 6.7 7.5 7.8 7.5 7.7 7.0
BI-REL (IT)
Total value 813.7 709.6 695.2 772.3 794.5 742.2 744.2 652.1 688.8 747.8 691.0 743.1  
Daily average 37.0 35.5 34.8 36.8 36.1 37.1 32.4 29.6 32.8 32.5 32.9 37.2 34.5
LIPS-Gross (LU)
Total value 266.3 233.7 231.0 280.9 272.7 254.7 298.5 232.4 272.6 281.7 276.1 296.8  
Daily average 12.1 11.7 11.6 13.4 12.4 12.7 13.0 10.6 13.0 12.2 13.1 14.8 12.5
TOP (NL)
Total value 1,041.6 841.1 865.7 999.8 961.7 946.7 1,048.7 896.4 823.3 991.7 960.1 1,103.5  
Daily average 47.3 42.1 43.3 47.6 43.7 47.3 45.6 40.7 39.2 43.1 45.7 55.2 45.0
SPGT (PT)
Total value 90.4 74.4 97.0 75.9 80.0 77.1 103.6 88.2 98.6 94.5 85.9 85.4  
Daily average 4.1 3.7 4.8 3.6 3.6 3.9 4.5 4.0 4.7 4.1 4.1 4.3 4.1
Euro RIX (SE)
Total value 127.0 106.9 118.5 116.9 131.2 119.6 120.9 96.1 97.6 109.2 120.4 121.0  
Daily average 5.8 5.3 5.9 5.6 6.0 6.0 5.3 4.4 4.6 4.7 5.7 6.0 5.4