Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Ilkka Kiema

20 May 2014
WORKING PAPER SERIES - No. 1676
Details
Abstract
Basel III has introduced a non-risk-weighted leverage ratio requirement (LRR) which complements the internal ratings based (IRB) capital requirements. It provides a backstop against model risk which arises if some loans get incorrectly rated and become toxic. We study the effects of the LRR on lending strategies and its implications for banks
JEL Code
D41 : Microeconomics→Market Structure and Pricing→Perfect Competition
D82 : Microeconomics→Information, Knowledge, and Uncertainty→Asymmetric and Private Information, Mechanism Design
G14 : Financial Economics→General Financial Markets→Information and Market Efficiency, Event Studies, Insider Trading
G21 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Banks, Depository Institutions, Micro Finance Institutions, Mortgages
G28 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Government Policy and Regulation
Network
Macroprudential Research Network