Menu

Geconsolideerde balans van het Eurosysteem per 31 december 2019

Activa

(EUR miljoen)

Passiva

(EUR miljoen)

Als gevolg van afronding kunnen (sub)totaalbedragen verschillen van de som van de afzonderlijke bedragen.

© Europese Centrale Bank, 2020

Postadres: 60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu

Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

HTML ISBN 978-92-899-4096-2, ISSN 2443-4795, doi:10.2866/806105, QB-BS-20-001-NL-Q

22 June 2020
Commentary