Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2019

Varad

(mln eurodes)

Kohustused

(mln eurodes)

Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

© Euroopa Keskpank 2020

Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Veebileht www.ecb.europa.eu

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.

HTML ISBN 978-92-899-4199-0, ISSN 2443-5090, doi:10.2866/20172, QB-BT-20-001-ET-Q

22 June 2020
Commentary