Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirana bilanca stanja Eurosistema na dan 31. decembra 2019

Sredstva

(v milijonih EUR)

Obveznosti

(v milijonih EUR)

Skupni in vmesni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

© Evropska centralna banka, 2020

Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon +49 69 1344 0

Spletno mesto www.ecb.europa.eu

Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

HTML ISBN 978-92-899-4193-8, ISSN 2443-5155, doi:10.2866/15564, QB-BT-20-001-SL-Q

Annexes
22 June 2020