Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 21 ianuarie 2016

Doamnelor și domnilor, în primul rând, permiteți-mi să vă urez un an nou fericit. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice și după recalibrarea de luna trecută a măsurilor de politică monetară, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate și anticipăm că acestea se vor menține la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă de timp. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, achizițiile de active se derulează normal și continuă să aibă un impact favorabil atât asupra costului, cât și asupra disponibilității creditelor pentru firme și populație.

Luând în considerare datele disponibile la începutul anului 2016, este evident că măsurile de politică monetară pe care le-am adoptat de la mijlocul anului 2014 dau rezultate. În consecință, evoluțiile din economia reală, creditarea și condițiile de finanțare s-au ameliorat, consolidând reziliența zonei euro la șocurile economice globale recente. Deciziile adoptate la începutul lunii decembrie de a extinde efectuarea achizițiilor lunare nete de active în valoare de 60 de miliarde EUR cel puțin până la sfârșitul lunii martie 2017 și de a reinvesti principalul aferent titlurilor ajunse la scadență atât timp cât va fi necesar au fost pe deplin adecvate. Acestea vor conduce la un adaos semnificativ de lichiditate în sectorul bancar și vor întări semnalele noastre privind orientarea ratelor dobânzilor.

Totuși, la acest început de an, riscurile în sensul unei dinamici mai defavorabile a economiei s-au intensificat din nou, pe fondul incertitudinilor sporite asociate perspectivelor de creștere ale economiilor de piață emergente, al volatilității de pe piețele financiare și de pe cele ale materiilor prime, precum și al riscurilor geopolitice. În acest context, și dinamica inflației în zona euro este în continuare sub așteptări. Prin urmare, va fi nevoie de o reexaminare și, posibil, de o revizuire a orientării politicii monetare la viitoarea noastră ședință de la începutul lunii martie, când vor fi disponibile noile proiecții macroeconomice ale experților BCE, care vor cuprinde și anul 2018. Între timp, se vor depune eforturi pentru a se asigura îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice care fac disponibilă o paletă completă de opțiuni privind politica monetară pentru a fi implementate în cazul în care vor fi necesare.

Permiteți-mi să explic acum mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. Creșterea PIB real în zona euro a confirmat previziunile, atingând 0,3% în trimestrul III față de trimestrul anterior, susținută în principal de consumul privat și atenuată de contribuția negativă a exporturilor nete. Informațiile oferite de indicatorii din cele mai recente sondaje, disponibile până în luna decembrie, sugerează continuarea creșterii PIB real în trimestrul IV 2015. Privind în perspectivă, anticipăm că redresarea economică va continua. Cererea internă va fi susținută în continuare atât de măsurile de politică monetară adoptate și de impactul favorabil al acestora asupra condițiilor financiare, cât și de progresele înregistrate anterior în domeniul consolidării fiscale și al reformelor structurale. În plus, reluarea scăderii prețurilor petrolului ar trebui să ofere un sprijin suplimentar veniturilor disponibile reale ale populației și rentabilității companiilor și, implicit, consumului privat și investițiilor. Totodată, orientarea politicii fiscale în zona euro devine ușor expansionistă, reflectând îndeosebi măsurile adoptate în sprijinul refugiaților. Cu toate acestea, redresarea economică în zona euro continuă să fie afectată de perspectivele slabe de creștere ale economiilor emergente, de volatilitatea piețelor financiare, de ajustările bilanțiere necesare în unele sectoare, precum și de ritmul lent de implementare a reformelor structurale.

Riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia și reflectă cu precădere incertitudinile sporite asociate evoluțiilor economiei mondiale, precum și riscuri geopolitice mai ample. Aceste riscuri au potențialul de a afecta creșterea la nivel mondial, cererea externă pentru exporturile zonei euro, precum și încrederea în sens larg.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 0,2% în luna decembrie 2015, față de 0,1% în noiembrie. Nivelul din luna decembrie a fost sub așteptări, reflectând în principal noua scădere pronunțată a prețurilor petrolului, precum și o dinamică mai scăzută a prețurilor alimentelor și a celor pentru servicii. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, care sunt net inferioare nivelului înregistrat în urmă cu câteva săptămâni, traiectoria preconizată a ratei anuale a inflației IAPC în anul 2016 este acum semnificativ mai scăzută decât cea anticipată la începutul lunii decembrie a anului trecut. În prezent, se estimează că ratele inflației se vor menține la niveluri foarte scăzute sau negative în lunile următoare și vor înregistra o creștere numai către finele anului 2016. Ulterior, fiind susținute de măsurile de politică monetară și de redresarea economică anticipată, ratele inflației ar trebui să crească în continuare, dar riscurile manifestării unor efecte de runda a doua ar trebui monitorizate cu atenție. O imagine mai cuprinzătoare a impactului prețurilor petrolului și al altor factori interni și externi asupra perspectivelor inflației IAPC va deveni disponibilă în proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2016, care vor cuprinde și anul 2018.

În ceea ce privește analiza monetară, datele recente confirmă creșterea solidă a masei monetare (M3), ritmul anual de creștere al acesteia fiind de 5,1% în luna noiembrie 2015, față de 5,3% în luna octombrie. Dinamica anuală a M3 este, în continuare, sprijinită în principal de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 11,2% în luna noiembrie, față de 11,8% în octombrie.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a crescut la 0,9% în luna noiembrie, comparativ cu 0,6% în octombrie. Evoluția împrumuturilor acordate întreprinderilor continuă să reflecte decalajul acestora în raport cu faza ciclului economic, evoluția riscului de credit și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a accentuat la 1,4% în luna noiembrie, față de 1,2% în octombrie.

Sondajul privind creditul bancar în zona euro în trimestrul IV 2015 indică ameliorarea în continuare a cererii de împrumuturi bancare, susținută de nivelul scăzut al ratelor dobânzilor, de necesarul de finanțare pentru investiții și de perspectivele pieței imobiliare. Standardele de creditare pentru împrumuturile acordate întreprinderilor au continuat să se relaxeze, în principal datorită intensificării presiunilor concurențiale pe segmentul de retail, revenindu-se la o relaxare netă a acestora și în cazul creditelor acordate populației pentru achiziționarea de locuințe. În ansamblu, măsurile de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 au îmbunătățit în mod evident condițiile de creditare pentru firme și populație, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat eficacitatea măsurilor de politică monetară introduse și necesitatea reexaminării și, posibil, a revizuirii orientării politicii monetare la viitoarea noastră ședință de la începutul lunii martie pentru a asigura revenirea ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia sprijină activitatea economică. Cu toate acestea, pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție decisivă din partea politicilor din alte domenii. Având în vedere nivelul în continuare ridicat al șomajului structural și dinamica scăzută a PIB potențial în zona euro, redresarea ciclică în curs ar trebui să fie susținută de politici structurale eficace. În special, acțiuni de îmbunătățire a mediului de afaceri, inclusiv furnizarea unei infrastructuri publice adecvate, sunt esențiale în vederea intensificării dinamicii investițiilor productive, stimulării procesului de creare de locuri de muncă și creșterii productivității. Implementarea rapidă și eficace a reformelor structurale, în contextul unei politici monetare acomodative, va conduce nu numai la intensificarea creșterii economice sustenabile în zona euro, ci și la consolidarea anticipațiilor privind înregistrarea unor venituri permanente mai ridicate și la obținerea mai rapidă a unor rezultate favorabile în urma aplicării reformelor, zona euro devenind astfel mai rezilientă la șocuri globale. Politicile fiscale ar trebui să sprijine redresarea economică, menținându-se însă conforme cu regulile fiscale ale Uniunii Europene. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere este esențială pentru menținerea încrederii în cadrul fiscal. În același timp, toate statele ar trebui să aspire la o structură mai favorabilă creșterii economice a politicilor fiscale.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media