European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

18 octombrie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 474 063 −11
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 357 230 −1 696
  2.1 Creanțe asupra FMI 82 364 −7
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 866 −1 689
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 18 466 84
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 17 549 376
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 17 549 376
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 665 711 −341
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 882 −407
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 663 757 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 72 66
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 759 778
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 827 298 −3 353
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 606 529 −3 389
  7.2 Alte titluri de valoare 220 768 36
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 434 0
9 Alte active 272 606 −982
Total active 4 687 115 −5 145
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 254 246 −424
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 832 492 −19 414
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 393 789 723
  2.2 Facilitatea de depozit 438 704 −20 137
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 4 537 309
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 447 488 27 082
  5.1 Administrație publică 307 999 27 394
  5.2 Alte pasive 139 489 −312
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 217 432 −10 311
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 582 −872
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 655 −505
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 655 −505
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 58 147 0
10 Alte pasive 269 064 −1 011
11 Conturi de reevaluare 478 272 0
12 Capital și rezerve 107 201 0
Total pasive 4 687 115 −5 145