European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

18. oktoober 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 474 063 −11
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 357 230 −1 696
  2.1 Nõuded IMFi vastu 82 364 −7
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 274 866 −1 689
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 18 466 84
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 549 376
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 549 376
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 665 711 −341
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 882 −407
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 663 757 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 72 66
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 759 778
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 827 298 −3 353
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 606 529 −3 389
  7.2 Muud väärtpaberid 220 768 36
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 434 0
9 Muud varad 272 606 −982
Varad kokku 4 687 115 −5 145
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 254 246 −424
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 832 492 −19 414
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 393 789 723
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 438 704 −20 137
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 537 309
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 447 488 27 082
  5.1 Valitsussektor 307 999 27 394
  5.2 Muud kohustused 139 489 −312
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 217 432 −10 311
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 582 −872
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 655 −505
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 655 −505
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 147 0
10 Muud kohustused 269 064 −1 011
11 Ümberhindluskontod 478 272 0
12 Kapital ja reservid 107 201 0
Kohustused kokku 4 687 115 −5 145