Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. augusztus 16.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 431 859 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 347 089 −256
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 612 18
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 266 477 −274
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 18 499 −844
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 21 596 2 572
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 21 596 2 572
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 695 576 −375
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 2 990 −394
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 692 567 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 19 19
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 39 636 −1 835
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 834 119 917
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 612 969 721
  7.2 Egyéb értékpapír 221 150 196
8 Euróban denominált államadósság 23 398 0
9 Egyéb eszközök 264 306 −1 853
Eszközök összesen 4 676 077 −1 674
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 253 935 1 312
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 865 809 −41 329
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 323 584 −26 414
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 542 213 −14 915
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 12 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 5 572 1 579
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 413 082 30 908
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 279 563 27 979
  5.2 Egyéb kötelezettségek 133 519 2 930
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 263 106 9 060
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 156 −607
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 330 −154
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 330 −154
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 798 0
10 Egyéb források 264 361 −2 445
11 Átértékelési számlák 425 728 0
12 Saját tőke 107 199 0
Források összesen 4 676 077 −1 674