Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

16. kolovoza 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 431 859 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 347 089 −256
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 612 18
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 266 477 −274
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 18 499 −844
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 21 596 2 572
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 596 2 572
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 695 576 −375
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 990 −394
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 692 567 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 19 19
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 39 636 −1 835
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 834 119 917
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 612 969 721
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 221 150 196
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 398 0
9 Ostala imovina 264 306 −1 853
Ukupno imovina 4 676 077 −1 674
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 253 935 1 312
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 865 809 −41 329
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 323 584 −26 414
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 542 213 −14 915
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 12 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 5 572 1 579
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 413 082 30 908
  5.1 Opća država 279 563 27 979
  5.2 Ostale obveze 133 519 2 930
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 263 106 9 060
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 156 −607
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 330 −154
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 330 −154
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 798 0
10 Ostale obveze 264 361 −2 445
11 Računi revalorizacije 425 728 0
12 Kapital i pričuve 107 199 0
Ukupno obveze 4 676 077 −1 674