Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

16 ta' Awissu 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 431,859 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 347,089 −256
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,612 18
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 266,477 −274
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 18,499 −844
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 21,596 2,572
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 21,596 2,572
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 695,576 −375
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 2,990 −394
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 692,567 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 19 19
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 39,636 −1,835
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,834,119 917
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,612,969 721
  7.2 Titoli oħra 221,150 196
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,398 0
9 Assi oħra 264,306 −1,853
Attiv totali 4,676,077 −1,674
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,253,935 1,312
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,865,809 −41,329
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,323,584 −26,414
  2.2 Faċilità tad-depożitu 542,213 −14,915
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 12 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 5,572 1,579
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 413,082 30,908
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 279,563 27,979
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 133,519 2,930
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 263,106 9,060
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,156 −607
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,330 −154
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,330 −154
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,798 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 264,361 −2,445
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 425,728 0
12 Kapital u riżervi 107,199 0
Passiv totali 4,676,077 −1,674