Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

16. august 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 431 859 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 347 089 −256
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 612 18
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 266 477 −274
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 18 499 −844
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 596 2 572
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 596 2 572
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 695 576 −375
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 990 −394
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 692 567 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 19 19
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 636 −1 835
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 834 119 917
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 612 969 721
  7.2 Muud väärtpaberid 221 150 196
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 398 0
9 Muud varad 264 306 −1 853
Varad kokku 4 676 077 −1 674
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 253 935 1 312
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 865 809 −41 329
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 323 584 −26 414
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 542 213 −14 915
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 12 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 572 1 579
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 413 082 30 908
  5.1 Valitsussektor 279 563 27 979
  5.2 Muud kohustused 133 519 2 930
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 263 106 9 060
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 156 −607
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 330 −154
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 330 −154
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 798 0
10 Muud kohustused 264 361 −2 445
11 Ümberhindluskontod 425 728 0
12 Kapital ja reservid 107 199 0
Kohustused kokku 4 676 077 −1 674