Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

16.8.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 431 859 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 347 089 −256
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 612 18
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 266 477 −274
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 18 499 −844
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 596 2 572
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 596 2 572
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 695 576 −375
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 990 −394
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 692 567 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 19 19
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 636 −1 835
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 834 119 917
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 612 969 721
  7.2 Muut arvopaperit 221 150 196
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 398 0
9 Muut saamiset 264 306 −1 853
Vastaavaa yhteensä 4 676 077 −1 674
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 253 935 1 312
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 865 809 −41 329
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 323 584 −26 414
  2.2 Talletusmahdollisuus 542 213 −14 915
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 12 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 572 1 579
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 413 082 30 908
  5.1 Julkisyhteisöt 279 563 27 979
  5.2 Muut 133 519 2 930
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 263 106 9 060
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 156 −607
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 330 −154
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 330 −154
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 798 0
10 Muut velat 264 361 −2 445
11 Arvonmuutostilit 425 728 0
12 Pääoma ja rahastot 107 199 0
Vastattavaa yhteensä 4 676 077 −1 674