Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

16 august 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 431 859 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 347 089 −256
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 612 18
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 266 477 −274
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 18 499 −844
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 21 596 2 572
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 21 596 2 572
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 695 576 −375
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 990 −394
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 692 567 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 19 19
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 39 636 −1 835
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 834 119 917
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 612 969 721
  7.2 Alte titluri de valoare 221 150 196
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 398 0
9 Alte active 264 306 −1 853
Total active 4 676 077 −1 674
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 253 935 1 312
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 865 809 −41 329
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 323 584 −26 414
  2.2 Facilitatea de depozit 542 213 −14 915
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 12 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 5 572 1 579
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 413 082 30 908
  5.1 Administrație publică 279 563 27 979
  5.2 Alte pasive 133 519 2 930
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 263 106 9 060
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 156 −607
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 330 −154
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 330 −154
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 798 0
10 Alte pasive 264 361 −2 445
11 Conturi de reevaluare 425 728 0
12 Capital și rezerve 107 199 0
Total pasive 4 676 077 −1 674