Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

4. jaanuar 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 389 765 0 34 310
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Nõuded IMFi vastu 76 909 −34 627
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 252 047 −4 470 3 673
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 16 304 −4 339 82
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 872 568 −22
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 872 568 −22
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 732 106 −1 354 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 8 214 −1 359 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 723 837 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 55 5 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 095 9 159 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Muud väärtpaberid 246 850 −1 295 −763
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 947 −2 −4
9 Muud varad 260 801 −601 2 694
Varad kokku 4 694 432 −7 992 33 420
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 224 732 −6 813 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 971 563 58 152 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 666 430 52 867 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 293 191 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 12 857 −7 567 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 321 295 −2 998 −1
  5.1 Valitsussektor 197 778 −3 656 −1
  5.2 Muud kohustused 123 517 658 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 364 074 −48 222 −6
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 297 −46 46
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 445 −571 230
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 445 −571 230
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 510 0 474
10 Muud kohustused 248 104 114 −1 235
11 Ümberhindluskontod 376 188 0 33 913
12 Kapital ja reservid 104 365 −41 0
Kohustused kokku 4 694 432 −7 992 33 420