Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. január 4.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 389 765 0 34 310
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 909 −34 627
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 252 047 −4 470 3 673
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 16 304 −4 339 82
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 20 872 568 −22
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 20 872 568 −22
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 732 106 −1 354 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 8 214 −1 359 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 723 837 0 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 55 5 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 29 095 9 159 0
7 Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Egyéb értékpapír 246 850 −1 295 −763
8 Euróban denominált államadósság 23 947 −2 −4
9 Egyéb eszközök 260 801 −601 2 694
Eszközök összesen 4 694 432 −7 992 33 420
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 224 732 −6 813 0
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 971 563 58 152 0
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 666 430 52 867 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 293 191 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 12 857 −7 567 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 321 295 −2 998 −1
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 197 778 −3 656 −1
  5.2 Egyéb kötelezettségek 123 517 658 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 364 074 −48 222 −6
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek 4 297 −46 46
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 445 −571 230
  8.1 Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek 10 445 −571 230
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 510 0 474
10 Egyéb források 248 104 114 −1 235
11 Átértékelési számlák 376 188 0 33 913
12 Saját tőke 104 365 −41 0
Források összesen 4 694 432 −7 992 33 420