Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

4. siječnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 389 765 0 34 310
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 76 909 −34 627
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 252 047 −4 470 3 673
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 16 304 −4 339 82
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 20 872 568 −22
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 872 568 −22
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 732 106 −1 354 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 8 214 −1 359 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 723 837 0 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 55 5 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 29 095 9 159 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 246 850 −1 295 −763
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 947 −2 −4
9 Ostala imovina 260 801 −601 2 694
Ukupno imovina 4 694 432 −7 992 33 420
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 224 732 −6 813 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 971 563 58 152 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 666 430 52 867 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 293 191 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 12 857 −7 567 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 321 295 −2 998 −1
  5.1 Opća država 197 778 −3 656 −1
  5.2 Ostale obveze 123 517 658 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 364 074 −48 222 −6
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 297 −46 46
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 445 −571 230
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 445 −571 230
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 510 0 474
10 Ostale obveze 248 104 114 −1 235
11 Računi revalorizacije 376 188 0 33 913
12 Kapital i pričuve 104 365 −41 0
Ukupno obveze 4 694 432 −7 992 33 420