Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

4.1.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 389 765 0 34 310
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 76 909 −34 627
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 252 047 −4 470 3 673
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 16 304 −4 339 82
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 872 568 −22
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 872 568 −22
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 732 106 −1 354 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 8 214 −1 359 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 723 837 0 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 55 5 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 095 9 159 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Muut arvopaperit 246 850 −1 295 −763
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 947 −2 −4
9 Muut saamiset 260 801 −601 2 694
Vastaavaa yhteensä 4 694 432 −7 992 33 420
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 224 732 −6 813 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 971 563 58 152 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 666 430 52 867 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 293 191 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 12 857 −7 567 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 321 295 −2 998 −1
  5.1 Julkisyhteisöt 197 778 −3 656 −1
  5.2 Muut 123 517 658 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 364 074 −48 222 −6
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 297 −46 46
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 445 −571 230
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 445 −571 230
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 510 0 474
10 Muut velat 248 104 114 −1 235
11 Arvonmuutostilit 376 188 0 33 913
12 Pääoma ja rahastot 104 365 −41 0
Vastattavaa yhteensä 4 694 432 −7 992 33 420