Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

4 ta' Jannar 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
  i) ii)
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 389,765 0 34,310
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 328,956 −4,503 4,300
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 76,909 −34 627
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 252,047 −4,470 3,673
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 16,304 −4,339 82
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 20,872 568 −22
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 20,872 568 −22
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 732,106 −1,354 0
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 8,214 −1,359 0
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 723,837 0 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 55 5 0
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 29,095 9,159 0
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,892,585 −6,919 −7,940
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,645,735 −5,625 −7,176
  7.2 Titoli oħra 246,850 −1,295 −763
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,947 −2 −4
9 Assi oħra 260,801 −601 2,694
Attiv totali 4,694,432 −7,992 33,420
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
  i) ii)
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,224,732 −6,813 0
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,971,563 58,152 0
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,304,840 5,094 0
  2.2 Faċilità tad-depożitu 666,430 52,867 0
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 293 191 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 12,857 −7,567 0
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 321,295 −2,998 −1
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 197,778 −3,656 −1
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 123,517 658 0
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 364,074 −48,222 −6
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 4,297 −46 46
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,445 −571 230
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,445 −571 230
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,510 0 474
10 Obbligazzjonijiet oħra 248,104 114 −1,235
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 376,188 0 33,913
12 Kapital u riżervi 104,365 −41 0
Passiv totali 4,694,432 −7,992 33,420