Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 ianuarie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 389 765 0 34 310
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 328 956 −4 503 4 300
  2.1 Creanțe asupra FMI 76 909 −34 627
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 252 047 −4 470 3 673
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 16 304 −4 339 82
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 20 872 568 −22
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 20 872 568 −22
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 732 106 −1 354 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 8 214 −1 359 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 723 837 0 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 55 5 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 095 9 159 0
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 892 585 −6 919 −7 940
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 645 735 −5 625 −7 176
  7.2 Alte titluri de valoare 246 850 −1 295 −763
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 947 −2 −4
9 Alte active 260 801 −601 2 694
Total active 4 694 432 −7 992 33 420
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 224 732 −6 813 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 971 563 58 152 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 304 840 5 094 0
  2.2 Facilitatea de depozit 666 430 52 867 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 293 191 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 12 857 −7 567 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 321 295 −2 998 −1
  5.1 Administrație publică 197 778 −3 656 −1
  5.2 Alte pasive 123 517 658 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 364 074 −48 222 −6
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 4 297 −46 46
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 445 −571 230
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 445 −571 230
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 510 0 474
10 Alte pasive 248 104 114 −1 235
11 Conturi de reevaluare 376 188 0 33 913
12 Capital și rezerve 104 365 −41 0
Total pasive 4 694 432 −7 992 33 420