Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. április 4.

2014. április 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. április 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 23,4 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1 milliárd euróval, 208,9 milliárd euróra emelkedett. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referenciaidőszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti állandóan rendelkezésre álló, kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,5 milliárd euróval 363,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,8 milliárd euróval, 942,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20 milliárd euróval csökkent, 69,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 10,9 milliárd euróval 426,1 milliárd euróra csökkent. 2014. április 2-án, szerdán lejárt egy 121,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 110,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 25,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 28,3 milliárd euróval).

A hét során 1,6 milliárd euro értékben került sor hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére.

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,5 milliárd euróval 224,9 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program, valamint az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. április 4-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 172,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2 milliárd euróval 181,1 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2014. március 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi kiigazítás eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 938,4970 EUR/finom uncia

USD: 1,3788/EUR

JPY: 142,42/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1207 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 548 0 23 414
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 412 −1 130 994
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 939 72 176
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 473 −1 202 818
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 077 −62 2
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 350 −378 −14
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 350 −378 −14
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 627 351 −13 415 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 110 643 −10 662 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 516 485 −1 558 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 222 −1 195 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 66 537 549 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 588 373 −4 348 2 369
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 224 909 −3 947 482
7.2 Egyéb értékpapírok 363 464 −401 1 887
8 Euróban denominált államadósság 28 219 0 −18
9 Egyéb eszközök 239 121 −381 1 301
Eszközök összesen 2 160 987 −19 164 28 048
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 942 533 3 805 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 382 370 −548 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 181 145 1 983 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 25 723 −2 533 0
2.3 Lekötött betétek 175 500 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 10 309 810 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 95 093 −22 039 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 69 924 −19 986 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 25 170 −2 053 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 84 129 2 521 1
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 144 −275 11
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 635 −1 034 −47
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 635 −1 034 −47
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0 112
10 Egyéb kötelezettségek 206 053 −2 451 1 696
11 Átértékelési számlák 288 913 0 26 036
12 Saját tőke 92 978 47 239
Források összesen 2 160 987 −19 164 28 048
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok