Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 aprilie 2014

9 aprilie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 aprilie 2014, creşterea de 23,4 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 1 miliard EUR, până la 208,9 miliarde EUR. Această variaţie s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, precum şi operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului valutar reciproc permanent (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,5 miliarde EUR, până la 363,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 3,8 miliarde EUR, până la 942,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 20 de miliarde EUR, până la 69,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 10,9 miliarde EUR, până la 426,1 miliarde EUR. Miercuri, 2 aprilie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 121,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 110,6 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 1,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 25,7 miliarde EUR (faţă de 28,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În cursul săptămânii, suma de 1,6 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 3,5 miliarde EUR, până la 224,9 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 4 aprilie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 172,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 2 miliarde EUR, până la 181,1 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 31 martie 2014 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 938,4970 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3788/EUR

JPY: 142,42/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1207 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 326 548 0 23 414
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 412 −1 130 994
2.1 Creanţe asupra FMI 80 939 72 176
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 473 −1 202 818
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 077 −62 2
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 350 −378 −14
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 350 −378 −14
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 627 351 −13 415 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 110 643 −10 662 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 516 485 −1 558 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 222 −1 195 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 66 537 549 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 588 373 −4 348 2 369
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 224 909 −3 947 482
7.2 Alte titluri 363 464 −401 1 887
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 219 0 −18
9 Alte active 239 121 −381 1 301
Total active 2 160 987 −19 164 28 048
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 942 533 3 805 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 382 370 −548 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 181 145 1 983 0
2.2 Facilitatea de depozit 25 723 −2 533 0
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 10 309 810 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 95 093 −22 039 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 69 924 −19 986 0
5.2 Alte angajamente 25 170 −2 053 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 84 129 2 521 1
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 144 −275 11
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 635 −1 034 −47
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 635 −1 034 −47
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0 112
10 Alte pasive 206 053 −2 451 1 696
11 Conturi de reevaluare 288 913 0 26 036
12 Capital şi rezerve 92 978 47 239
Total pasive 2 160 987 −19 164 28 048
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media