Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. március 2.

2012. március 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. március 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 26,2 milliárd euróval csökkent, 250,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. március 1. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,6 milliárd USD 3,5 milliárd USD
2012. március 1. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 50,7 milliárd USD 14,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 4,8 milliárd euróval 347,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,2 milliárd euróval, 870,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,9 milliárd euróval csökkent, 135,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 47,1 milliárd euróval csökkent, 72,9 milliárd euróra. 2012. február 29-én, szerdán lejárt egy 166,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 29,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 219,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. március 1-jén, csütörtökön lejárt egy 38,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 6,5 milliárd euro értékben, 91 napos lejárattal. Ugyanezen a napon lejárt egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, amelynek értéke 49,8 milliárd euro, futamideje pedig 203 nap volt. Szintén 2012. március 1-jén, csütörtökön lejárt egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, amelynek értéke 529,5 milliárd euro, futamideje pedig 1092 nap volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,0 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 820,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 477,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 284,1 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. március 2-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 219,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 57,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 7,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,3 milliárd euróval 91,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 445 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 981 1 703
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 843 1 326
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 138 377
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 72 110 −27 763
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 269 −532
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 269 −532
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 130 352 310 670
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 29 469 −137 021
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 100 076 447 979
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 783 −237
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 24 −51
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 59 261 −5 402
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 631 714 5 239
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 284 080 471
7.2 Egyéb értékpapírok 347 633 4 768
8 Euróban denominált államadósság 31 176 0
9 Egyéb eszközök 404 851 46 646
Eszközök összesen 3 023 159 330 561
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 870 556 3 160
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 148 864 355 464
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 91 402 −2 274
2.2 Betéti rendelkezésre állás 820 819 343 494
2.3 Lekötött betétek 219 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 143 14 244
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 7 368 5 039
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 147 146 −6 494
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 135 375 −6 863
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 771 369
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 90 890 −24 961
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 413 −358
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 861 524
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 861 524
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 213 100 −2 814
11 Átértékelési számlák 394 029 0
12 Saját tőke 82 990 1 000
Források összesen 3 023 159 330 561

Médiakapcsolatok