European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. märts 2012

6. märts 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. märtsil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 26,2 miljardi euro võrra 250,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
1. märts 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,6 miljardit USA dollarit 3,5 miljardit USA dollarit
1. märts 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 50,7 miljardit USA dollarit 14,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 4,8 miljardi euro võrra 347,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,2 miljardi euro võrra 870,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,9 miljardi euro võrra 135,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 47,1 miljardi euro võrra 72,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. veebruaril 2012 möödus 166,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 29,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 219,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 1. märtsil 2012 möödus 38,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,5 miljardit eurot ja tähtajaga 91 päeva. Samal päeval möödus ka 49,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni 203-päevane tähtaeg. Neljapäeval, 1. märtsil 2012 teostati ka pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon väärtusega 529,5 miljardit eurot ja tähtajaga 1092 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,0 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 820,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 477,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 284,1 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 2. märtsil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 219,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 57,2 miljardi ja 7,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,3 miljardi euro võrra 91,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 445 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 981 1 703
2.1 Nõuded RVFle 86 843 1 326
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 138 377
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 72 110 −27 763
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 269 −532
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 269 −532
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 130 352 310 670
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 29 469 −137 021
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 100 076 447 979
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 783 −237
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 24 −51
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 59 261 −5 402
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 631 714 5 239
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 284 080 471
7.2 Muud väärtpaberid 347 633 4 768
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 176 0
9 Muud varad 404 851 46 646
Varad kokku 3 023 159 330 561
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 870 556 3 160
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 148 864 355 464
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 91 402 −2 274
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 820 819 343 494
2.3 Tähtajalised hoiused 219 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 143 14 244
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 368 5 039
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 147 146 −6 494
5.1 Valitsussektor 135 375 −6 863
5.2 Muud kohustused 11 771 369
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 90 890 −24 961
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 413 −358
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 861 524
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 861 524
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 213 100 −2 814
11 Ümberhindluskontod 394 029 0
12 Kapital ja reservid 82 990 1 000
Kohustused kokku 3 023 159 330 561
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid