Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. kovo 2 d.

2012 m. kovo 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. kovo 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,2 mlrd. eurų – iki 250,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. kovo 1 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,6 mlrd. JAV dolerių 3,5 mlrd. JAV dolerių
2012 m. kovo 1 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 50,7 mlrd. JAV dolerių 14,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 347,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 870,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 135,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 47,1 mlrd. eurų – iki 72,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. vasario 29 d., baigėsi 166,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 29,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 219,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Ketvirtadienį, 2012 m. kovo 1 d., baigėsi 38,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 91 dienos trukmės 6,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 49,8 mlrd. eurų vertės 203 dienų trukmės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas. Ketvirtadienį, 2012 m. kovo 1 d., buvo atlikta 529,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (1 092 dienų) refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 1,0 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 820,9 mlrd. eurų (palyginti su 477,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 284,1 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. kovo 2 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 219,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 57,2 mlrd. eurų ir 7,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 91,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 445 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 981 1 703
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 843 1 326
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 138 377
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 72 110 −27 763
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 269 −532
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 269 −532
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 130 352 310 670
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 29 469 −137 021
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 100 076 447 979
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 783 −237
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 24 −51
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 261 −5 402
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 631 714 5 239
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 284 080 471
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 633 4 768
8 Valdžios skola eurais 31 176 0
9 Kitas turtas 404 851 46 646
Visas turtas 3 023 159 330 561
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 870 556 3 160
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 148 864 355 464
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 91 402 −2 274
2.2 Indėlių galimybė 820 819 343 494
2.3 Terminuotieji indėliai 219 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 143 14 244
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 368 5 039
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 147 146 −6 494
5.1 Valdžiai 135 375 −6 863
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 771 369
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 90 890 −24 961
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 413 −358
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 861 524
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 861 524
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 213 100 −2 814
11 Perkainojimo sąskaitos 394 029 0
12 Kapitalas ir rezervai 82 990 1 000
Visi įsipareigojimai 3 023 159 330 561

Kontaktai žiniasklaidai