European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.3.2012

6.3.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.3.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 26,2 miljardilla eurolla 250,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
1.3.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria
1.3.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 50,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 14,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 347,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,2 miljardilla eurolla 870,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,9 miljardilla eurolla 135,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 47,1 miljardilla eurolla 72,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.2.2012 erääntyi 166,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 29,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 219,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 1.3.2012 erääntyi 38,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 6,5 miljardin euron operaatio, jonka maturiteetti on 91 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 49,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli 203 päivää. Lisäksi torstaina 1.3.2012 suoritettiin 529,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 1 092 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,0 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 820,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 477,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 284,1 miljardiin euroon uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 2.3.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 219,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 57,2 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 7,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 2,3 miljardilla eurolla 91,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 445 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 981 1 703
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 843 1 326
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 138 377
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 72 110 −27 763
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 269 −532
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 269 −532
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 130 352 310 670
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 29 469 −137 021
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 100 076 447 979
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 783 −237
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 24 −51
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 59 261 −5 402
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 631 714 5 239
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 284 080 471
7.2 Muut arvopaperit 347 633 4 768
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 176 0
9 Muut saamiset 404 851 46 646
Vastaavaa yhteensä 3 023 159 330 561
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 870 556 3 160
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 148 864 355 464
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 91 402 −2 274
2.2 Talletusmahdollisuus 820 819 343 494
2.3 Määräaikaistalletukset 219 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 17 143 14 244
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 368 5 039
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 147 146 −6 494
5.1 Julkisyhteisöt 135 375 −6 863
5.2 Muut 11 771 369
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 90 890 −24 961
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 413 −358
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 861 524
8.1 Talletukset ja muut velat 7 861 524
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 213 100 −2 814
11 Arvonmuutostilit 394 029 0
12 Pääoma ja rahastot 82 990 1 000
Vastattavaa yhteensä 3 023 159 330 561
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle