Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. január 20.

2012. január 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. január 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladásának tudható be.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,3 milliárd euróval 271,9 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. január 19. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5,7 milliárd USD 5,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,5 milliárd euróval 341,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,7 milliárd euróval 871,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 22,3 milliárd euróval 98,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 12,2 milliárd euróval 121,2 milliárd euróra emelkedett. 2012. január 18-án, szerdán lejárt egy 110,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 126,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 213 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 217 milliárd euro értékben. 2012. január 18-án, szerdán emellett lejárt egy 41,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 38,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 3,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 491,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 493,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,4 milliárd euróval 282,2 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében az értékpapír-piaci program és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, valamint az értékpapír-piaci program és az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapírok visszaváltása áll. Így a 2012. január 20-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 219 milliárd eurót, az első és a második kötvényvásárlási program keretében tartott portfóliók értéke pedig 58 milliárd eurót, illetve 5,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,2 milliárd euróval 134,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 450 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 306 −719
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 657 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 159 648 −718
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 94 514 −29
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 25 732 2 243
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 25 732 2 243
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 831 730 14 475
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 126 877 15 997
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 701 478 −2 416
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 323 936
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 53 −41
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 75 550 6 016
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 623 968 926
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 282 215 3 380
7.2 Egyéb értékpapírok 341 753 −2 454
8 Euróban denominált államadósság 33 926 0
9 Egyéb eszközök 352 020 6 297
Eszközök összesen 2 706 197 29 209
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 871 841 −4 748
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 845 255 4 432
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 134 722 2 187
2.2 Betéti rendelkezésre állás 491 780 −1 492
2.3 Lekötött betétek 217 000 4 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 752 −263
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 480 126
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 108 874 21 365
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 98 807 22 282
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 067 −917
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 118 930 1 200
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 969 −1 255
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 965 188
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 965 188
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 363 7 900
11 Átértékelési számlák 394 028 0
12 Saját tőke 81 550 0
Források összesen 2 706 197 29 209

Médiakapcsolatok