Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.1.2012

24.1.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.1.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 271,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.1.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 5,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 5,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,5 miljardilla eurolla 341,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,7 miljardilla eurolla 871,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 22,3 miljardilla eurolla 98,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 12,2 miljardilla eurolla 121,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.1.2012 erääntyi 110,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 126,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 213 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 217 miljardin euron arvosta uusia talletuksia. Keskiviikkona 18.1.2012 erääntyi myös 41,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 38,7 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 3,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 491,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 493,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 3,4 miljardilla eurolla 282,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä velkapaperiohjelmassa ja alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 20.1.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 219 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 58 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 5,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,2 miljardilla eurolla 134,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 450 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 306 −719
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 657 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 159 648 −718
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 94 514 −29
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 25 732 2 243
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 25 732 2 243
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 831 730 14 475
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 126 877 15 997
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 701 478 −2 416
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 323 936
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 53 −41
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 75 550 6 016
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 623 968 926
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 282 215 3 380
7.2 Muut arvopaperit 341 753 −2 454
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 926 0
9 Muut saamiset 352 020 6 297
Vastaavaa yhteensä 2 706 197 29 209
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 871 841 −4 748
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 845 255 4 432
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 134 722 2 187
2.2 Talletusmahdollisuus 491 780 −1 492
2.3 Määräaikaistalletukset 217 000 4 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 752 −263
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 480 126
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 108 874 21 365
5.1 Julkisyhteisöt 98 807 22 282
5.2 Muut 10 067 −917
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 118 930 1 200
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 969 −1 255
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 965 188
8.1 Talletukset ja muut velat 9 965 188
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 216 363 7 900
11 Arvonmuutostilit 394 028 0
12 Pääoma ja rahastot 81 550 0
Vastattavaa yhteensä 2 706 197 29 209

Yhteyshenkilöt