Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 ianuarie 2012

24 ianuarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 ianuarie 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 271,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
19 ianuarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 5,7 miliarde USD 5,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 2,5 miliarde EUR, până la 341,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 4,7 miliarde EUR, până la 871,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au majorat cu 22,3 miliarde EUR, până la 98,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 12,2 miliarde EUR, până la 121,2 miliarde EUR. Miercuri, 18 ianuarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 110,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 126,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 213 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 217 miliarde EUR. Tot miercuri, 18 ianuarie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 41,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 38,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 3,3 miliarde EUR (faţă de 2,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 491,8 miliarde EUR (faţă de 493,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 3,4 miliarde EUR, până la 282,2 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi răscumpărării unor titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 20 ianuarie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 219 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 58 de miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 5,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 2,2 miliarde EUR, până la 134,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 450 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 306 −719
2.1 Creanţe asupra FMI 85 657 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 159 648 −718
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 94 514 −29
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 25 732 2 243
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 25 732 2 243
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 831 730 14 475
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 126 877 15 997
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 701 478 −2 416
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 323 936
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 53 −41
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 75 550 6 016
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 623 968 926
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 282 215 3 380
7.2 Alte titluri 341 753 −2 454
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 926 0
9 Alte active 352 020 6 297
Total active 2 706 197 29 209
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 871 841 −4 748
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 845 255 4 432
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 134 722 2 187
2.2 Facilitatea de depozit 491 780 −1 492
2.3 Depozite pe termen fix 217 000 4 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 752 −263
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 480 126
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 108 874 21 365
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 98 807 22 282
5.2 Alte angajamente 10 067 −917
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 118 930 1 200
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 969 −1 255
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 965 188
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 965 188
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 216 363 7 900
11 Conturi de reevaluare 394 028 0
12 Capital şi rezerve 81 550 0
Total pasive 2 706 197 29 209

Contacte media