Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. jaanuar 2012

24. jaanuar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. jaanuaril 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 271,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. jaanuar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5,7 miljardit USA dollarit 5,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,5 miljardi euro võrra 341,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 4,7 miljardi euro võrra 871,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 22,3 miljardi euro võrra 98,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 12,2 miljardi euro võrra 121,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. jaanuaril 2012 möödus 110,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 126,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 213 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 217 miljardi euro väärtuses. Kolmapäeval, 18. jaanuaril 2012 möödus ka 41,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 38,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 3,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 491,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 493,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 3,4 miljardi euro võrra 282,2 miljardi euroni. Selle kasvu tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames ning väärtpaberite lunastamine väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 20. jaanuaril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 219 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 58 miljardi ja 5,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,2 miljardi euro võrra 134,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 450 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 306 −719
2.1 Nõuded RVFle 85 657 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 159 648 −718
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 94 514 −29
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 25 732 2 243
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 25 732 2 243
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 831 730 14 475
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 126 877 15 997
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 701 478 −2 416
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 323 936
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 53 −41
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 75 550 6 016
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 623 968 926
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 282 215 3 380
7.2 Muud väärtpaberid 341 753 −2 454
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 926 0
9 Muud varad 352 020 6 297
Varad kokku 2 706 197 29 209
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 871 841 −4 748
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 845 255 4 432
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 134 722 2 187
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 491 780 −1 492
2.3 Tähtajalised hoiused 217 000 4 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 752 −263
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 480 126
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 108 874 21 365
5.1 Valitsussektor 98 807 22 282
5.2 Muud kohustused 10 067 −917
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 118 930 1 200
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 969 −1 255
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 965 188
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 965 188
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 216 363 7 900
11 Ümberhindluskontod 394 028 0
12 Kapital ja reservid 81 550 0
Kohustused kokku 2 706 197 29 209
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid