Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. sausio 20 d.

2012 m. sausio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. sausio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 271,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. sausio 19 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,7 mlrd. JAV dolerių 5,9 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 341,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 871,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,3 mlrd. eurų – iki 98,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 121,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. sausio 18 d., baigėsi 110,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 126,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 213 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 217 mlrd. eurų. Taip pat trečiadienį, 2012 m. sausio 18 d. baigėsi 41,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 38,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 3,3 mlrd. eurų (palyginti su 2,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 491,8 mlrd. eurų (palyginti su 493,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 282,2 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą bei antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą ir pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą bei pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. sausio 20 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 219 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 58 mlrd. eurų ir 5,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 134,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 450 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 306 −719
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 657 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 159 648 −718
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 94 514 −29
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 25 732 2 243
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 25 732 2 243
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 831 730 14 475
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 126 877 15 997
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 701 478 −2 416
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 323 936
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 53 −41
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 75 550 6 016
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 623 968 926
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 282 215 3 380
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 341 753 −2 454
8 Valdžios skola eurais 33 926 0
9 Kitas turtas 352 020 6 297
Visas turtas 2 706 197 29 209
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 871 841 −4 748
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 845 255 4 432
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 134 722 2 187
2.2 Indėlių galimybė 491 780 −1 492
2.3 Terminuotieji indėliai 217 000 4 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 752 −263
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 480 126
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 108 874 21 365
5.1 Valdžiai 98 807 22 282
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 067 −917
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 118 930 1 200
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 969 −1 255
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 965 188
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 965 188
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 363 7 900
11 Perkainojimo sąskaitos 394 028 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 550 0
Visi įsipareigojimai 2 706 197 29 209
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai